Aktualności

Rusza VIII edycja „Matematyki dla Ciekawych Świata"
Fri, 24 Feb 2017 16:16

2 marca rozpocznie się VIII edycja „Matematyki dla Ciekawych Świata” – projektu edukacyjnego skierowanego do młodzieży szkolnej. Zajęcia obejmą ok. 200 uczestników i będą się odbywały co tydzień aż do początku czerwca. Tegoroczna edycja skupia się na tematach kryptografii oraz geometrii Wszechświata. Projekt realizuje ICM w partnerstwie z Urzędem M. St. W-wy i we współpracy z Wydziałem MIM UW.  Projekt wspiera Fundacja mBanku. Więcej na stronie ciekawi.icm.edu.pl.


Wystartował pierwszy hackathon ICM
Thu, 16 Feb 2017 14:55

16 lutego 2017 r. w Centrum Technologii ICM rozpoczął się pierwszy hackathon z cyklu Wielkie Wyzwania Programistyczne. „Map the Gap” to 30-godzinne zawody, których celem jest opracowanie najlepszego układu sieci światłowodowych, tak by umożliwić dostęp do szerokopasmowego Internetu jak największej liczbie użytkowników zamieszkujących obszary wykluczone cyfrowo. Podczas hackathonu uczestnicy będą pracowali na dużych zbiorach danych pochodzących z zasobów publicznych, zaś do uruchamiania zadań obliczeniowych wykorzystają superkomputery ICM.


Otwarte seminarium Research Data Alliance
Fri, 27 Jan 2017 11:44

1 lutego 2017 r. w Warszawie odbędzie się pierwsze w Polsce, otwarte seminarium RDA zorganizowane z myślą o badaczach ze wszystkich dyscyplin - przedstawicielach instytucji naukowych i firm, a także profesjonalistach data science oraz specjalistach zajmujących się zarządzaniem danymi.

RDA to międzynarodowa organizacja, której celem jest wspieranie otwartej wymiany danych badawczych pomiędzy dyscyplinami, podmiotami i krajami. W centrum zainteresowania RDA leży zniesienie barier utrudniających dzielenie się danymi badawczymi oraz przyspieszony rozwój innowacji opartych na danych.

Więcej szczegółów na temat seminarium na stronie Akademii ICM.


Rekrutacja na studia w ICM
Thu, 05 Jan 2017 10:33

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa rozpoczynające się w semestrze letnim 2016/2017 potrwa od 3 stycznia do 3 lutego 2017 r. Program studiów opracowano z myślą o osobach zainteresownaych rozwojem kompetencji z obszaru data science. Zachęcamy do poznania opinii studentów z pierwszego rocznika na temat studiów w ICM. Rejestracja kandydatów na stronie IRK.


Przewodniczący Rady Naukowej ICM członkiem PAN
Thu, 08 Dec 2016 13:57

W dniu 1 grudnia 2016 r. przewodniczący Rady Naukowej ICM profesor Grzegorz Chałasiński dołączył do grona uczonych zrzeszonych w Polskiej Akademii Nauk. Profesor Chałasiński został uhonorowany wyborem na członka korespondenta PAN w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi. Serdecznie gratulujemy!


Drugi konkurs na obliczenia na superkomputerze Okeanos
Tue, 15 Nov 2016 12:26

ICM ponownie udostępni naukowcom superkomputer Okeanos – system wielkoskalowego przetwarzania Cray XC40. Zapraszamy do składania aplikacji do drugiego konkursu na badawcze granty obliczeniowe. Termin zgłoszeń dla grantów typu A: 5 grudnia 2016 r. Szczegóły dotyczące konkursu.


Marek Michalewicz dołącza do ICM
Thu, 27 Oct 2016 09:50

Nowym wicedyrektorem ICM odpowiedzialnym za infrastrukturę obliczeniową został dr Marek Michalewicz. W minionych latach kierował on centrum obliczeniowym A*STAR: Agency for Science, Technology and Research w Singapurze. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z dr. Michalewiczem na temat wyzwań ery Big Data.


Seminaria i szkolenia

Cykl seminariów Nonlinear Mathematical Analysis with Applications
Mon, 17 Oct 2016 14:32

Seminaria poświęcone rozwojowi narzędzi matematycznych w analizie nieliniowej oraz ich zastosowaniom w modelach matematycznych w innych naukach odbywają się dwa razy w miesiącu we wtorki o godz. 15.45 w siedzibie ICM przy ul. Pawińskiego 5a. Najbliższe spotkanie odbędzie się 14 marca. Kamil Kwiatkowski (Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW) wygłosi referat Simulations of reactive porous materials.

Zapraszamy!


Szkolenie - Wprowadzenie do obliczeń na maszynach ICM
Tue, 21 Feb 2017 12:07

W dniu 08.03.2017 odbędzie się szkolenie pt.: "Wprowadzenie do obliczeń na maszynach ICM". Więcej szczegółów tutaj.
 


Hackathon Map the Gap w lutym w ICM
Mon, 19 Dec 2016 16:19

W dniach 16–17 lutego 2017 r. w Centrum Technologii ICM odbędzie się hackathon „Map the Gap”. To pierwsze wydarzenie z cyklu Wielkie Wyzwania Programistyczne, który organizujemy z myślą o programistach chcących zmierzyć się z problemami Big Data i wykorzystać do tego moc superkomuterów. Celem hackathonu jest stworzenie takiego układu sieci światłowodów, który umożliwi dostęp do Internetu jak największej liczbie użytkowników z obszarów wykluczonych cyfrowo. Honorowym patronatem objęły Map the Gap Ministerstwo Cyfryzacji, Ministrestwo Rozwoju oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Więcej informacji na temat hackathonu.


Seminarium dr. Marka Michalewicza
Tue, 13 Dec 2016 15:46

19 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Technologii ICM przy ul. Kupieckiej 32 odbędzie się seminarium dr. Marka Michalewicza pt. Czy InfinitiCortex jest nową klasą komputerów w sensie Prawa Bella?. Abstrakt wystąpienia.


Wystąpienie prof. Takeshi Fukao
Mon, 27 Jun 2016 14:24

28 czerwca 2016 r. podczas seminarium matematycznego ICM prof. Takeshi Fukao z Kyoto University of Education wygłosi referat pt. Perspectives in the equation and dynamic boundary condition of Cahn–Hilliard type. Seminarium odbędzie się o godz. 14.30 w sali seminaryjnej ICM na ul. Pawińskiego 5a w Warszawie. Abstrakt wystąpienia.


Inżynieria obliczeniowa, nauki obliczeniowe a otwartość nauki
Fri, 19 Feb 2016 12:25

3 marca 2016 r.  w ramach seminarium „Wnioski naukoznawcze z inżynierii obliczeniowej” wystąpił prof. Marek Niezgódka, który przedstawił prezentację „Inżynieria obliczeniowa, nauki obliczeniowe a otwartość nauki".
Wiecej informacji na temat seminarium


Kolokwium Naukowe ICM
Mon, 16 Nov 2015 12:47

27 listopada 2015 r. odbyło się Kolokwium Naukowe ICM, na którym prof. Nobuyuki Kenmochi przedstawił wykład „What is Quasi-Variational Inequality?”. Zapraszamy do obejrzenia nagrania wideo.

Więcej


Inne

Licencja krajowa na oprogramowanie BIOVIA
Fri, 30 Sep 2016 12:01

Licencja akademicka na oprogramowanie BIOVIA (d. Accelrys) zostanie przedłużona na rok 2016/2017. Szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania oprogramowania BIOVIA.


Partnerzy ICM w programie POWER wybrani
Thu, 08 Sep 2016 10:34

ICM UW ogłasza, że w otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu z zakresu tematycznego wskazanego w Działaniu 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w konkursie 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zostali wybrani następujący partnerzy:
•    Fundacja FORK z siedzibą w Ołtarzewie, ul. Poznańska 401,
•    Fundacja In Spe z siedzibą w Toruniu, ul. Bydgoska 58.
Szczegółowe informacje na temat partnerów ICM w programie POWER.


Otwarty nabór partnerów do projektu w programie Ścieżki Kopernika
Tue, 16 Aug 2016 12:51

ICM UW ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu pod roboczym tytułem „Matematyka dla Ciekawych Świata” w programie Ścieżki Kopernika 2.0 – konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Szczegółowe informacje na temat współpracy
.

 


Otwarty nabór partnerów do projektu w ramach programu POWER
Fri, 12 Aug 2016 14:05

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego na  podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnego zrealizowania projektu z zakresu tematycznego wskazanego poniżej w Działaniu 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w konkursie 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

więcej informacji


Szkolenie „Przetwarzanie Big Data z wykorzystaniem Apache Spark”
Tue, 01 Mar 2016 14:27

8 kwietnia 2016 r. w ICM odbyło się szkolenie poświęcone przetwarzaniu wielkich danych z wykorzystaniem Apache Spark przeznaczone dla inżynierów Big Data. Przeczytaj więcej informacji.


Nowy raport Platformy Otwartej Nauki
Thu, 11 Feb 2016 14:13

Działająca w ICM Platforma Otwartej Nauki opublikowała raport „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych”.
Publikacja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom związanym z wdrażaniem otwartego dostępu na uczelniach i w instytucjach naukowych. Raport ma pomóc osobom odpowiedzialnym za udostępnianie dorobku badawczego w wypracowaniu strategii wprowadzenia otwartego dostępu.