Analiza wizualna to zastosowanie algorytmów i metod przetwarzania i prezentacji wizualnej do analizy danych i wydobywania informacji w nich ukrytej.

Proces postrzegania zmysłowego u człowieka jest w bardzo dużym stopniu przyzwyczajony do ciągłej analizy informacji obrazowej dostarczanej za pośrednictwem narządu wzroku. "Oglądanie" jest dla człowieka naturalnym i intuicyjnym sposobem przetwarzania informacji. Ponadto, przetwrzanie informacji wizualnej charakteryzuje się bardzo znaczącym stopniem upakowania informacji i dużą równoległością przekazu. Konsekwencją powyższych charakterystyk informacji wizualnej jest fakt, iż za pośrednictwem obrazów lub animacji możliwe jest przekazanie bardzo dużej ilości informacji, w krótkim czasie i w intuicyjny dla człowieka sposób.

Z drugiej strony, matematyczne metody analizy danych (np. statystyka) wpisane są często bardzo sztywno w pewne zdefiniowane czy założone ramy - metody te pozwalają znaleźć konkretną ilościową odpowiedź na postawione pytanie, ale pod warunkiem, że potrafimy to pytanie zadać.

Analiza wizualna umożliwia podejście komplementarne - wykorzystując intuicję postrzegania człowieka i możliwości analityczne naszych mózgów, za pośrednictwem obrazów pozwala dostrzec skomplikowane do opisania matematycznego informacje. Nie wymaga stawiania pytań, a często wręcz pokazuje nieoczekiwane i pozwala sformułować pytania oraz poprzeć hipotezy.

Dlatego też w zakres mkompetencji Laboratorium Analizy Wizualnej ICM UW wchodzi szeroki zakres tematyczny:

  • wizualizacja naukowa
  • metody wizualnej prezentacji informacji
  • analiza wizualna danych
  • projektowanie algorytmów przetwarzania danych
  • tworzenie metod wizualizacji
  • rozwój narzędzi wizualizacyjnych
  • metodologia interfejsów użytkownika
  • grafika komputerowa