Edukacja

Wprowadzenie do komputerowej nauki o materiałach

koordynator: dr Jacek Piechota
wykład: 15 godzin
laboratorium: 30 godzin
miejsce i termin: ICM UW, Al.Żwirki i Wigury 93. Wykłady: sala 3089, czwartek, godz. 12:00-14:00, laboratorium: sala 3085, czwartek, godz. 14:00-17:00 piątek, godz. 8:15