W ramach ICM UW prowadzonych jest wiele projektów naukowych i projektów związanych z zastosowaniami.

Listę wszystkich projektów, uporządkowaną według źródeł finansowania można zobaczyć poniżej:

 

 

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Lp.Strumień finansowaniaTytuł projektuUdział ICM/pozostali wykonawcyKierownik /Koordynator, osoba do kontaktu ze strony ICMKwota finansowaniaOkres realizacji, nr Projektu /nr UmowyStatus projektu
26.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2, Działanie 2.3

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

ocean.icm.edu.pl

OCEAN - Otwarte Centrum Danych i ich Analiz

ICM - lider projektu

prof. dr hab. Marek Niezgódka

Całkowita:
168 488 686 PLN

2013-2015
(20.11.13-31.12.15)
zakończony
25.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1,
Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.3

Program Ministra „Uniwersytet Młodych Wynalazców” w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”

Odkrywamy świat za pomocą symulacji komputerowych

ICM - główny wykonawca

dr hab. Piotr Bała

ICM:
25 530 PLN

2014-2015

(24.11.2014 - 15.11.2015)

Umowa nr:
MNiSzW/2015/DIR/3/UMW

zakończony
24.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2, Działanie 2.3

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

MAN-HA - Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności

ICM - członek konsorcjum

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (PCSS)- beneficjent

Adam Gazda

Całkowita:
15 305 083 PLN

ICM:
622 417 PLN
2013-2015
(01.11.13-31.10.15)
bieżący
23.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 02.03.01 i 02.03.03, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

http://www.plgrid.pl

Dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki - PLGrid NG dr hab. Piotr Bała

Całkowita:
14 884 371 PLN

ICM:
2 884 339,64 PLN

2014-2015
(1.04.2014-31.10.2015)

bieżący
22.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

priorytet 8 Działanie 1

Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych RoSaICM - członek konsorcjumdr Dominik Batorski

Całkowita:
1 443 889,66 PLN

ICM:
476 980,7 PLN

2014-2015
(26.02.2014-30.06.2015)

zakończony
21.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Programy Operacyjne Innowacyjna Gospodarka , Priorytet 2. Działanie 2.3 

 

http://www.plgrid.pl

PLGrid Plus - Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

ICM - członek konsorcjum

ACK CYFRONET AGH - beneficjent

Skład konsorcjum: ACK CYFRONET AGH
PCSS
CI TASK
WCSS
dr Maciej Filocha

Całkowita:
80 522 341 PLN

ICM:
14 471 129 PLN

2011-2015
( 1.10.2011–31.05.2015)

zakończony
20.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny

Warszawska Szkoła Analizy Danych - WSAD dr Michał Bojanowski

Całkowita:
1 825 019 PLN

ICM:
417 434 PLN

2014-2015
(1.01.2014-31.03.2015)

bieżący
19.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Programy Operacyjne Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1 Działanie 1.1

Metagenomy jako źródło nowoczesnych narzędzi biotechnologicznych służących do bioremediacji i biotransformacji - MetaBio

ICM - członek konsorcjum

IBB PAN - koordynator projektu

Skład konsorcjum:

dr Krzysztof Ginalski

Całkowita:
15 225 200,27 PLN

ICM:
1 203 779,46 PLN

2009-2014
(01.04.09-31.12.14)

Umowa nr: POIGT.02.02.00-00-025/09-00

zakończony
18.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1, Działanie 1.2

http://sicmat.materials.pl/sic.html

SICMAT - Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu

ICM - członek konsorcjum

Politechnika Warszawska - koordynator projektu

Sklad konsorcjum:

prof. Stanisław Krukowski

kontakt: dr Jacek Piechota

Całkowita:
13 147 950 PLN

ICM:
1 572 232,68 PLN
2010-2014
(01.07.10-28.02.15)
zakończony
17.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 4, Działanie 4.1

 http://polon.nauka.gov.pl/glowna

POL-ON - Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym

ICM - członek konsorcjum

Skład konsorcjum: OPI
Index Copernicus
Adam Gazda

Całkowita:
19 254 600 PLN

ICM:
6 243 592 PLN

2010-2014
(01.12.2010- 30.06.2014)

Nr umowy
POKL.04.01.03-00-002/10

zakończony
16.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2., Działanie 2.3

http://www.wielkiewyzwania.pl/

POWIEW – Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki 

ICM - lider projektu

Skład konsorcjum:
CYFRONET AGH, PCSS
prof. dr hab. Marek Niezgódka
dr inż. Maciej Filocha (koordynator projektu)
kontakt: Joanna Biernacka, Maciej Filocha, 022-87-49-100; powiew@icm.edu.pl

Całkowita:
54 794 686 PLN

ICM:
30 419 486 PLN

2009-2014
(01.11.2009-30.06.2014)

Nr projektu:
POIG 02.03.00-00-018/08

Umowa numer:
POIG 02.03.00-00- 018/08-01
 

zakończony
15.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2, Działanie 2.2

http://cept.wum.edu.pl/pl

 

CePT - Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

ICM - członek konsorcjum

WUM - koordynator projektu

Skład konsorcjum:

prof. Sławomir Majewski

Całkowita:
388 444 071 PLN

ICM:
32 078 797,09 PLN
2007-2013zakończony
14.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1., Działanie 1.3. Poddziałanie 1.3.1.

 

http://projekt-proza.pl

PROZA - Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery

ICM - lider projektu

Skład konsorcjum:
Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ogrodnictwa (dawniej Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka), Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

dr inż. Bogumił Jakubiak - kierownik projektu

biuro projektu: proza-biuro@icm.edu.pl, tel.: 228749141

Całkowita:
12 796 713 PLN

ICM:
7 175 706 PLN

2008-2013
(01.08. 08-30.04.13)

Nr projektu: POIG.010301-00/140/08

Umowa nr: UDA-POIG.01.03.01-00/140/08-00 z 31 sierpnia 2009 r.

zakończony
13.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu 3, Działania 3.1

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=1005

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

 dr Jan Herczyński

Całkowita:
16 220 594 PLN

ICM:
7 113 050 PLN

2010-2012
(01.02.10-31.12.12)

Umowa nr: UDA-POKL.03.01.02-00-001/10-00

zakończony
12.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Programy Operacyjne Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3 Działanie 3.1

http://miasteczkomultimedialne.pl

Miasteczko Multimedialne - Inwestycje w Multimedia, jako szansa na rozwój innowacji w Polsce (Media 3.0)

ICM - członek konsorcjum

Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu - koordynator projektu

Skład konsorcjum:

dr Witold RudnickiICM:
214 426 PLN
2009-2012
(1.10.09-30.09.12)
zakończony
11.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.platon.pionier.net.pl/online/

PLATON - Platforma Obsługi Nauki

ICM - członek konsorcjum

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - PCSS - koordynetor proektu

Skład konsorcjum:

Przemysław Baszkiewicz

Całkowita:
84 328 672,71 PLN

ICM:
5 464 438,58 PLN
2008-2012
(01.07.08-25.07.12)
zakończony
10.

Miasto Stołeczne Warszawy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

http://licealisci.icm.edu.pl

Matematyka dla ciekawych świata

ICM - główny wykonawcadr Maria Gokieli

Całkowita:
216 563 PLN

ICM:
188 438 PLN
2010-2012
(01.07.10-30.06.12)
zakończony
9.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program VENTURES (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)

 

www.syngasburner.eu www.biomassgasification.eu
www.zgazowanie.org

VENTURES - Modelowanie procesu zgazowania i spalania uzyskanego gazu

ICM - główny wykonawcamgr Kamil KwiatkowskiICM:
195 000 PLN
2009-2012
(01.07.09-30.06.12)
Projekt realizowany w ICM do 2011 roku
zakończony
8.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Programy Operacyjne Innowacyjna Gospodarka , Priorytet 2. Działanie 2.3

http://www.plgrid.pl

PL GRID - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

ICM - członek konsorcjum

ACK CYFRONET AGH - lider projektu

Skład konsorcjum:
dr Maciej Filocha

Całkowita:
80 513 406,58 zł

ICM:
15 564 722 PLN
2009-2012
(01.01.09-31.03.12)
zakończony
7.

EMBO (European Molecular Biology Organization)

http://www.embo.org/programmes/installation-grants/ig-network/grantees-2006.html

EMBO Instalation GrantICM - wykonawcadr Krzysztof Ginalski

Całkowita:
250 000 EUR

ICM:
150 000 EUR
2007-2010 (2012)
Projekt realizowany w ICM do 2011 roku
zakończony
6.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program TEAM (Program Operacyjny Innowacyjna

http://bionano.icm.edu.pl/team-project

Peptydowy kwas nukleinowy jako inhibitor translacji u bakteriiICM - główny wykonawcadr hab. Joanna TrylskaICM:
1 897 000 PLN
2009-2013
(01.11.09-31.10.13)
Projekt realizowany w ICM do 2011 roku
zakończony
5.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program TEAM (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)

http://ltnfm.icm.edu.pl/TEAM

Quest for superconductivity in crystal-engineered higher fluorides of silverICM - główny wykonawcadr hab. Wojciech GrochalaICM:
1 456 167 PLN
2007-2013
(01.11.08-31.10.12)
Projekt realizowany w ICM do 2011 roku
zakończony
4.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program TEAM (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)

Application of systems biology to study important processes in Saccharomyces cerevisiaeICM - główny wykonawcadr Krzysztof GinalskiICM:
2 652 000 PLN
2011-2015
Projekt realizowany w ICM do 2011 roku
zakończony
3.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Programy Operacyjne Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1. Działanie 1.1,

http://info.ifpan.edu.pl/nanobiom/nanobiom-0-0.html

NanoBiom - Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe

ICM - członek konsorcjum

Instytut Fizyki PAN - koordynator projektu

Skład konsorcjum:

dr Jacek Piechota

Całkowita:
73 310 000 PLN

ICM:
499297,36 PLN

2008-2014
(1.05.2008-30.09.2014)

Umowa nr: 2395/B/P01/20 09/36
zakończony
2.

UE

http://www.communia-project.eu/

COMMUNIA - The European Thematic Network on the Digital Public Domain

ICM - członek konsorcjum

Politecnico di Torino - koordynator projektu

Skład konsorcjum:

dr Aleksander TarkowskiICM:
14 400 EUR
2007-2011
(01.09.07-28.02.11)
zakończony
1.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Priorytet 1, Działanie 1.4.2

 

http://www.mrlab.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=33

 

Wyposażenie Laboratorium Obrazowania Biologicznego i MedycznegoICM - członek konsorcjumprof. Marek NiezgódkaCałkowita:
15 100 194 PLN
2004-2006zakończony

 

PROGRAMY STRATEGICZNE

Lp.Strumień finansowaniaTytuł projektuUdział ICM/pozostali wykonawcyKierownik /Koordynator, osoba do kontaktu ze strony ICMKwota finansowaniaOkres realizacji, nr Projektu /nr UmowyStatus projektu
3.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Strategiczny "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" STRATEGMED

Nowatorskie metody inżynierii tkankowej Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł - START prof. Marek Niezgódka

Całkowita:
16 999 769 PLN,

ICM:
1 751 702 PLN

2014-2017
(3.11.2014-2.11.2017)

bieżący
2.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju /Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych

Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych - SDZP dr Karolina Szafranek

Całkowita:
9 785 374 PLN

ICM:
370 000 PLN

2014-2016
(1.06.2014-31.05.2016)

bieżący
1.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

http://www.synat.pl

SYNAT - Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy

ICM - lider projektu

Skład konsorcjum: Politechnika Warszawska, ACK Cyfronet, Biblioteka Narodowa, IChB PAN PCSS, Instytut Łączności PIB, Instytut Podstaw Informatyki PAN, MIM UW, NASK, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Politechnika Wrocławska, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego, WAT, WETI Politechnika Gdańska

prof. Marek Niezgódka

kontakt: Iwona Mądry, Adam Gazda

Całkowita:
67 859 297 PLN

ICM:
14 316 007 PLN

2010-2014

(10.08.2010 - 31.07.2014)

Umowa nr: SP/I/1/77065/10

zakończony

 

PROGRAMY KRAJOWE

Lp.Strumień finansowaniaTytuł projektuUdział ICM/pozostali wykonawcyKierownik /Koordynator, osoba do kontaktu ze strony ICMKwota finansowaniaOkres realizacji, nr Projektu /nr UmowyStatus projektu
20.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Innowacje Społeczne

System Analizy Orzeczeń Sądowych - SAOS Piotr Waglowski

Całkowita:
763 712 PLN

ICM:
629 036 PLN

2014-2016
(13.01.2014-12.03.2016)

bieżący
19.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Badań Stosowanych,


TRAFIC - Nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów in silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej

ICM - członek konsorcjum

Sklad konsorcjum:
Instytut Kardiologii im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego-Lider
ICM UW
BTM - BTM Mazowsze

Bartosz Borucki

Całkowita:
3 558 760 PLN

ICM:
1 435 570 PLN

2012-2015

01.01.2013-31.03.2015

Umowa nr: PBS1/A9/18/2013

bieżący
18.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program INNOTECH


http://www.carolina.pl/odkrywamy/inpla/

INPLA - Integracja wielomodalnych informacji dynamicznych, obrazowych i funkcjonalnych w diagnostyce i planowaniu terapii kończyny dolnej

ICM - członek konsorcjum

Sklad konsorcjum:
Sport Medica S.A. - Lider
ICM UW - Partner

prof. Marek Niezgódka

Całkowita:

3 255 200 PLN

ICM:
1 391 600 PLN

2012-2013

Umowa nr: INNOTECH-K1/IN1/42/159267/NCBR/12

zakończony
17.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inicjatywa Technologiczna I - Przedsięwzięcie Ministra

http://www.projektstopa.carolina.pl/index.html

Projekt STOPA - Modelowanie Matematyczne w Projektowaniu Zabiegów Osteotomii Kończyny DolnejICM - członek konsorcjumdr inż. Robert Sot,

Całkowita:
5 860 819 PLN

ICM:
235 00 PLN

2008-2011 (faza A)
2012 (faza B)
zakończony
16.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Projekt badawczy własny

Komputerowo wspomagane projektowanie pochodnych antybiotyków aminoglikozydowychICM - główny wykonawcadr hab. Joanna TrylskaICM:
284 000 PLN

2009-2012
(24.06.09-23.06.12)
Projekt realizowany w ICM do 2011 roku

Umowa nr: 2452/B/P01/2009/36

zakończony
15.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Projekt badawczy własny

Porównanie wartości fizykochemicznych miejsc wiążących antybiotyki aminoglikozydowe metodami biologii obliczeniowejICM - główny wykonawcaJulia RomanowskaICM:
48 790 PLN

do 29.01.2012

Nr projektu: 501-66-Gr 3185
zakończony
14.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Projekt badawczy własny

Komputerowe modelowanie dyfuzji w układach molekularnychICM - główny wykonawcadr Maciej DługoszICM:
192 690 PLN

do 14.04.2014
Projekt realizowany w ICM do 2011 roku

Nr projektu: 501-66-Gr 3326
zakończony
13.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Projekt badawczy własny

Zastosowanie narzędzi biologii systemów do globalnej analizy metylacji w Saccharomyces cerevisiae,ICM - główny wykonawcadr inż. Jan KutnerICM:
593 000 PLN

2009-2012
(14.04.09-13.04.12)
Projekt realizowany w ICM do 2011 roku

Umowa nr: 2464/B/P01/2009/36

zakończony
12.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

IniTech - Analiza genetyczna ważnych gospodarczo gatunków ryb w związku z odbudową ich populacji w wodach Polski prof. Piotr WęgleńskiICM:
1 300 000 PLN
2010-2015
Projekt realizowany w ICM do 2011 roku
zakończony
11.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Projekt badawczy zamawiany

Zastosowanie współczesnej genomiki funkcjonalnej i bioinformatyki do charakteryzacji i tworzenia modeli procesów biologicznych o istotnym znaczeniu w medycynie i rolnictwieICM - członek konsorcjumdr Krzysztof Ginalski Projekt realizowany w ICM do 2011 rokuzakończony
10.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Projekt badawczy własny

Genom - regulatory transkrypcji: globalna analiza oddziaływań w poznawaniu funkcji i modelowaniu udziału czynników transkrypcyjnych STAT w molekularnym mechanizmie rozwoju stanów zapalnych i nowotworzeniaICM - główny wykonawcaprof. dr hab. Henryk Jan Komorowski,

Piotr Kmieć, pkmieć@icm.edu.pl

ICM:
699 400 PLN

2009-2011
(12.05.09-11.11.11)

Umowa nr: 2395/B/P01/20 09/36

zakończony
9.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Projekt badawczy własny

Zastosowanie metod uczenia maszynowego do przewidywania sieci oddziaływań między białkamiICM - główny wykonawcadr Dariusz PlewczyńskiICM:
165 002 PLN

2008-2011
(20.08.08-19.08.11)

Umowa nr: 1597/B/P01/2008/35

zakończony
8.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Standaryzacja i integracja polskiego gridu narodowego z europejską infrastrukturą gridową EGI prof. Piotr BałaICM:
51 370 PLN
2010
(1.01.10-31.12.10)
zakończony
7.Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program FOCUS GRANTYBadania dynamiki, agregacji i dyfuzji kompleksów makromolekularnychICM - główny wykonawcadr Joanna TrylskaICM:
240 000 PLN
2007-2010zakończony
6.Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program FOCUS GRANTYKlasyfikacja sekwencyjno-strukturalna dużych funkcjonalnych klas enzymów, szukanie nowych rodzin oraz ich przedstawicieli w genomie ludzkimICM - wykonawcadr Krzysztof GinalskiICM:
240 000 PLN
2007-2010zakończony
5.Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

http://otworzksiazke.pl/

Otwórz książkę dr Aleksander TarkowskiICM:
160 250 PLN
2008-2009
(01.10.08-31.12.09)
zakończony
4.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt badawczy własny

Rozwój i optymalizacja metod mezoskopowego modelowania układów nanomolekularnych i ich zastosowanie do rybosomuICM - główny wykonawcadr Joanna TrylskaICM:
201 600 PLN

2007-2009

Nr projektu: 3T11F 005 30

zakończony
3.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Projekt badawczy POL-POSTDOC II

Analiza procesów biomechanicznych i biochemicznych związanych z patologiami aorty piersiowej z wykorzystaniem metod modelowania komputerowego oraz technik obrazowania medycznegoICM - wykonawcadr Jeremi MizerskiICM:
237 744 PLN

2006-2009
(29.11.06-28.11.09)

Nr projektu: D018/T02/2006

Nr umowy: PBZ/MEiN/01/2006/25

zakończony
2.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Projekt badawczy własny

Poszukiwanie i charakteryzacja nowych domen białkowych odgrywających istotną rolę w metabolizmie kwasów nukleinowych u EukariotaICM - główny wykonawcadr Krzysztof GinalskiICM:
596 000 PLN

2008-2011
(30.09.08-29.09.11)

Umowa nr: 1594/B/P01/2008/35

zakończony
1.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Priorytet 1, Działanie 1.4.2

http://www.icm.edu.pl/web/guest/lampa

LAMPa - Laboratorium Analizy, Modelowania i Przetwarzania Wielkich Zespołów danychICM - wykonawcaprof. Marek NiezgódkaICM:
5 793 000 PLN
2007-2008zakończony

 

PROGRAMY RAMOWE

Lp.Strumień finansowaniaTytuł projektuUdział ICM/pozostali wykonawcyKierownik /Koordynator, osoba do kontaktu ze strony ICMKwota finansowaniaOkres realizacji, nr Projektu /nr UmowyStatus projektu
19.

Program HORIZON 2020

Open Access Infrastructures for Research in Europe 2020 OpenAire20202ICM - członek konsorcjumWojciech Sylwestrzak

ICM:
525 625 EUR

2015-2018
01.01.2015-30.06.2018
bieżący
18.

7. Program Ramowy Unii Europejskiej

www.euhit.org

EU-HIT - European High - Performance Infrastructures in turbulence dr Kamil Kwiatkowski

ICM:
200 000 EUR

2013-2017
01.04.2013-31.03.2017
bieżący
17.

7. Program Ramowy Unii Europejskiej

Facilitate Open Science Training For European Research - FOSTER Wojciech Sylwestrzak

ICM:
47 347 EUR

2014-2016
(1.02.2014-31.01.2016)

bieżący
16.

7. Program Ramowy Unii Europejskiej

http://www.wcss.wroc.pl/?c=static_projects&sid=171

PRACE III - Partnership for Advanced Computing in Europe dr Maciej Filocha

ICM:
76 228 EUR

2013-2014
05.04.2013-31.01.2015
bieżący
15.

7. Program Ramowy Unii Europejskiej

http://www.copernicus-lobos.eu

LOBOS - LOw Time Critical BOrder Surveillance dr Małgorzata Liszewska

ICM:
44 500 EUR

2013-2014
01.01.2013-31.12.2014
zakończony
14.

7. Program Ramowy Unii Europejskiej

http://www.openaire.eu

http://otwartanauka.pl

OPENAireplus - 2-nd Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe Wojciech Sylwestrzak

Całkowite:
5 164 090 EUR

ICM:
332 000 EUR

2011-2014
01.12.2011-31.12.2014
zakończony
13.7. Program Ramowy Unii Europejskiej
EGI Inspire - European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Research in Europe dr Maciej Filocha

Całkowite

25 000 000 EUR

ICM:
178 334 EUR

2010-2014
01.05.2010-31.12.2014
zakończony
12.

7. Program Ramowy Unii Europejskiej

http://www.eu-emi.eu/

EMI - European Middleware Initiative prof. Piotr BałaICM:
496 230 PLN
do 30.04.2013zakończony
11.7. Program Ramowy Unii Europejskiej
APOS - Application Performance Optimalisation and Scalability-EU prof. Piotr Bała

ICM:
288 080 PLN

do 31.01.2013zakończony
10.

7. Program Ramowy Unii Europejskiej

http://www.eudml.eu

http://otwartanauka.pl

The European Digital Mathematics Library – EuDML

 Wojciech SylwestrzakICM:
243 917 EUR
2010-2013
(01.02.10- 31.01.13)
zakończony
9.

7. Program Ramowy Unii Europejskiej

http://www.openaire.eu

http://otwartanauka.pl

Open Access Infrastructure for Research in Europe OpenAIRE

 Wojciech SylwestrzakICM:
282 480 EUR
2009-2012
(01.12.09-30.11.12)
zakończony
8.

7. Program Ramowy Unii Europejskiej

http://inoe.inoe.ro/DELICAT/

DELICAT - Demonstration of Lidar based Clear Air Turbulence detection dr hab. Konrad Bajer

ICM:
284 216 EUR

2009-2012
(01.04.09-31.03.14)
zakończony
7.6. Program Ramowy Unii Europejskiej
HYDROGEN - Production and storage of hydrogenICM - członek konsorcjumdr hab. Wojciech GrochalaICM:
3 152 000 PLN
2006-2010
(01.09.06-31.08.10)
zakończony
6.

6. Program Ramowy Unii Europejskiej

http://rivers.icm.edu.pl

RIVERS – Resistance of Influenza in Enviromental Reservoirs and SystemsICM - członek konsorcjumdr Jan Radomski

ICM:
1 359 000 PLN

2007-2010
(01.02.07-31.07.10)

Nr Umowy: 044405 (SSPE)

zakończony
5.

7. Program Ramowy Unii Europejskiej

http://www.eu-egee.org/

EGEE III - Enabling Grids for E-sciencE III prof. Wojciech WiślickiICM:
429 600 EUR
2008-2010
(01.05.08-30.04.10)
zakończony
4.

7. Program Ramowy Unii Europejskiej

http://www.driver-repository.eu/

DRIVER II Digital Repository Infrastructure Vision for European ResearchICM - członek konsorcjumWojciech SylwestrzakICM:
630 000 PLN
2007-2009
(01.12.07-30.11.09)
zakończony
3.

6. Program Ramowy Unii Europejskiej

http://www.chemomentum.pl

 

CHEMOMENTUM - Grid Services based Environment to enable Innovative ResearchICM - koordynator projektuprof. Piotr BałaICM:
3 824 000 PLN

2006-2008
(01.07.06-31.12.08)

Nr umowy: IST 033437

zakończony
2.6. Program Ramowy Unii Europejskiej
int.eu.grid - Integrated European GridICM - członek konsorcjumprof. Wojciech WiślickiICM:
251 317 PLN

2006-2008
(01.05.06-30.04.08)

Nr umowy: 031857

zakończony
1.

6. Program Ramowy Unii Europejskiej

http://egee2.eu-egee.org/

 

EGEE-II - Enabling Grids for E-scienceE-IIICM - członek konsorcjumprof. Wojciech WiślickiICM:
1 470 000 PLN

2006-2008
(01.04.06-30.04.08)

Nr umowy: 031688

zakończony

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

Lp.Strumień finansowaniaTytuł projektuUdział ICM/pozostali wykonawcyKierownik /Koordynator, osoba do kontaktu ze strony ICMKwota finansowaniaOkres realizacji, nr Projektu /nr UmowyStatus projektu
17.

Narodowe Centrum Nauki

 

Konkurs CHIST-ERA Call 2013 Heterogeneous Distributed Computing (HDC)

 

Heterogeniczne obliczenia równoległe i rozproszone w Jawie HPCJD

ICM - główny wykonawca w Polsce

dr hab. Piotr Bała

ICM:
1 010 980 PLN

2014 -2017
(16.12.2014-15.12.2017)

Umowa nr:
UMO-2014/14/Z/ST/00007

bieżący
16.

Narodowe Centrum Nauki

 

Konkurs FUGA 3

 

Media społecznościowe czynnikiem mobilizacji zasobów relacyjnych wzmacniających mechanizmy partycypacji i dzielenia się

ICM

dr Kamil Filipek

468 000 PLN

2014 -2017
(01.10.2014-30.09.2017)

Umowa nr:
UMO-201/12/S/HS6/00390

bieżący
15.

Narodowe Centrum Nauki

Badanie własności fizykochemicznych fragmentu rybosomu bakteryjnego oraz enzymów dezaktywujących w miejscach wiązania linkozamidów z wykorzystaniem metod modelowania komputerowego

ICM - główny wykonawca

mgr Katarzyna Kulczycka-Mierzejewska

ICM:
150 000 PLN

2014-2017
(21.02.2014-20.02.2017)

UMO-2013/09/N/ST4/0093

bieżący
14.

Narodowe Centrum Nauki, Program Sonata

Dynamika konkurencji i współpracy w nauce: indywidualne strategie, sieci współpracy i hierarchie organizacyjne

ICM - główny wykonawca

dr Michał Bojanowski

ICM:
380 744 PLN

2013-2016
(12.07.2013-11.11.2016)

Nr umowy: 2012/07/D/HS6/01971

bieżący
13.

Narodowe Centrum Nauki

Komunikacja sieciowa i wpływ nowych mediów. W poszukiwaniu nowej teorii mediów

ICM - główny wykonawca

dr Dominik Maria Batorski

ICM:
165 880 PLN

2013-2015
(30.01.2013- 29.07.2015)

UMO-2012/05/B/HS6/03802

bieżący
12.

Narodowe Centrum Nauki, Konkurs OPUS 5

Rozwój algorytmów identyfikacji wszystkich ważnych zmiennych z użyciem metod uczenia maszynowego

ICM - główny wykonawca

dr hab. Witold Rudnicki

Mariusz Wrzesień, Wisław Paja, Teresa Mroczek, Paweł Cudek

ICM:
501 860 PLN

2014-2017

(17.02.2014 - 16.02.2017)

Nr umowy: UMO-2013/09/B/ST/01550

bieżący
11.

Narodowe Centrum Nauki

Zwięzłe przedstawienia

ICM - główny wykonawcaprof. dr hab. Przemysław WojtaszczykICM:
102 926,88 PLN

2012-2015

(29.08.2012 - 28.08.2015)

nr umowy: 2011/03/B/ST1/04902

bieżący
10.

Narodowe Centrum Nauki

Modele Matematyczne dla Ruchu Pieszych

ICM - główny wykonawcadr Massimiliano RossiniICM:
70 200 PLN

2011-2014

(21.12.2011 - 20.12.2014)

zakończony
9.

Narodowe Centrum Nauki

Rozwój i analiza uogólnień metody lasu losowego

ICM - główny wykonawcainż. Miron KursaICM:
92 300 PLN

2011-2014

907.12.2011 - 06.12.2014)

zakończony
8.

Narodowe Centrum Nauki

Wpływ zewnętrznych oddziaływań stresowych na układy biologiczne: rozwój i analiza walidacyjna nowych, wieloskalowych modeli matematycznych przeznaczonych do prognozowania i sterowania

ICM - główny wykonawcadr Zuzanna SzymańskaICM:
217 800 PLN

2011-2014

(01.12.2011 - 30.11.2014)

zakończony
7.

Narodowe Centrum Nauki

Zastosowanie wysoko wydajnych metod obliczeniowych do modelowania dynamiki dywersyfikacji hemaglutyniny wirusa +grypy

ICM - główny wykonawca

dr hab. Dariusz Michał Plewczyński

dr Magdalena Kowalczyk
dr Jan Radomski

ICM:
987 900 PLN

2014-2017
(17.02.2014-16.02.2017)
Projekt realizowany w ICM do 2014 roku

zakończony
6.

Narodowe Centrum Nauki

Kosmiczna Sieć jako laboratorium Ciemnej Energii i Ciemnej Materii

ICM - główny wykonawcadr Wojciech HellwingICM:
300 800 PLN

2011-2014

(14.12.2011 - 13.12.2014)

zakończony
5.

Narodowe Centrum Nauki

Badanie własności konformacyjnych i termodynamicznych ludzkiego rybosomalnego miejsca A i jego oddziaływań z antybiotykami aminoglikozydowymi z wykorzystaniem metod modelowania molekularnego

ICM - główny wykonawcamgr Joanna PaneckaICM:
57 7500 PLN

2011-2014

(06.12.2011 - 05.01-2014)

zakończony
4.

Narodowe Centrum Nauki

AgCENT: Nowe unikatowe materiały magnetyczne i elektronowe oparte o związki dwuwartościowego srebra

ICM - główny wykonawcaprof. Wojciech GrochalaICM:
931 900 PLN
2011-2013
Projekt realizowany w ICM do 2011 roku
zakończony
3.

Narodowe Centrum Nauki

Porównanie wartości fizykochemicznych miejsc wiążących antybiotyki aminoglikozydowe metodami biologii obliczeniowej

ICM - główny wykonawcaJulia RomanowskaICM:
48 790 PLN
do 29.01.2012zakończony
2.

Narodowe Centrum Nauki

Komputerowo wspomagane projektowanie pochodnych antybiotyków aminoglikozydowych

ICM - główny wykonawcaprof. Joanna TrylskaICM:
284 000 PLN
2009-2012
Projekt realizowany w ICM do 2011 roku
zakończony
1.

Narodowe Centrum Nauki

Komputerowe modelowanie dyfuzji w układach molekularnych

ICM - główny wykonawcadr Maciej DługoszICM:
192 690 PLN
do 14.04.2014
Projekt realizowany w ICM do 2011 roku
zakończony

 

FUNDUSZE NORWESKIE I FUNDUSZE EOG

Lp.Strumień finansowaniaTytuł projektuUdział ICM/pozostali wykonawcyKierownik /Koordynator, osoba do kontaktu ze strony ICMKwota finansowaniaOkres realizacji, nr Projektu /nr UmowyStatus projektu
3.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Małych Grantów Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

lidecomp.icm.edu.pl

LIDeCoMP - New perspectives for landfills isolations design via computational modeling of flows at pore scale

ICM - główny wykonawca

 

dr Anna Trykozko

kontakt:

ICM:
368 706 PLN

2013-2015
(1.09.2013 - 31.08.2015)

Umowa nr: Pol-Nor/209820/14/2013

bieżący
2.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie - Projekt MPD prof. Jan Komorowski

Całkowita:
3 338 000 PLN

ICM:
70 000 PLN
2009-2013
(1.09.09-30.11.13)
zakończony
1.

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG) i NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

Priorytet 6 – Badania naukowe

http://kardionet.icm.edu.pl/

KARDIONET - Rozwój zaawansowanych metod obrazowania medycznego, rozproszonej akwizycji, archiwizacji i teletransmisji w zintegrowanym systemie opieki kardiologicznej ostrych zespołów wieńcowychICM - koordynator projektu

 

partnerzy: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Trollhetta SA

prof. dr hab. Marek Niezgódka

Całkowita:
870 000 EUR

ICM:
2 610 000 PLN

2008-2010
(05.2008-10.2010)

Nr projektu: PL0262
zakończony

 

INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Lp.Strumień finansowaniaTytuł projektuUdział ICM/pozostali wykonawcyKierownik /Koordynator, osoba do kontaktu ze strony ICMKwota finansowaniaOkres realizacji, nr Projektu /nr UmowyStatus projektu
9.National Science Foundation USATowards an Integrated Framework for Climate Impact Assessments for International Market Systems with Long-Term Investments – NSF CNH CLIMARK dr Małgorzata Liszewska

ICM:
16 896 USD

2009-2015
(1.10.2009-30.09.2015)

bieżący
8.

ICM

Miasto Stołeczne Warszawy

 

http://licealisci.icm.edu.pl

Matematyka dla ciekawych świata

ICM - główny wykonawcadr Maria GokieliICM:
25 000 PLN dotacja na rok 2013-2014
2010-2014
(01.10.13-15.05.14)
projekt ciągły
7.

IBM

http://cell.icm.edu.pl/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Joint Cell Competence Centre

ICM

IBM

Maciej Cytowski11 000 USD2008-2012zakończony
6.

Office of Naval Researh (USA)

http://coamps.icm.edu.pl/

COAMPS - Implementation of Modeling the Land- Surface/ Atmosphere Internactions to Mesoscale Model dr Bogumił JakubiakICM:
270 000 USD
2009-2012
(25.06.09-31.12.12)
zakończony
5.Michigan State UniversityCNH: Towards an Integrated Framework for Climate Change Impact for International Market SystemsICM - wykonawcadr Małgorzata LiszewskaICM:
28 550 PLN
2009-2010
(01.10.09-30.09.10)
zakończony
4.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Projekt badawczy specjalny Akcja Cost 731

http://www.cost.esf.org/domains_actions/essem/Actions/Advanced_Meteo-Hydrological

Propagation of uncertainty in advanced meteo-hydrological forecast systemsICM - wykonawcadr Bogumił JakubiakICM:
116 000 PLN

2006-2009

Nr projektu: COST/20/2006

Nr umowy: 38/COS/2006/01

zakończony
3.National Institute of Health, USA (Fogarty International Center)Association of elongation factors and antibiotics with ribosomeICM - wykonawcadr Joanna TrylskaICM:
108 000 USD
2006-2009zakończony
2.National Institute of Health, USA (University of Aiowa)High-accuracy protein models derived from lower resolution dataICM - wykonawcadr Krzysztof GinalskiICM:
120 000 USD
2007-2009
(15.09.07-31.08.09)
zakończony
1.Office of Naval Research, USAImplementation and Research on the Operational U.S. Mesoscale prediction Model COAMPS in PolandICM - wykonawcadr Bogumił JakubiakICM:
610 000 PLN
2005-2008zakończony