Publikacje 2012

 1. Janowska Beata , Kurpios-Piec Dagmara , Prorok Paulina , Szparecki Grzegorz , Komisarski Marek , Kowalczyk Paweł , Janion Celina , Tudek Barbara , Role of damage-specific DNA polymerases in M13 phage mutagenesis induced by a major lipid peroxidation product trans-4-hydroxy-2-nonenal, MUTATION RESEARCH-FUNDAMENTAL AND MOLECULAR MECHANISMS OF MUTAGENESIS, 2012, s. 41-51
 2. Nowiński Aleksander , Sylwestrzak Wojtek , Zamłyńska Katarzyna , European Digital Mathematics Library - developing modern library for European mathematical heritage W: Book of Abstracts. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. QQML 2012 International Conference. , Limmerick, Ireland, ISAST, 2012
 3. Cytowski Maciej , Analysis of gravitational wave signals on heterogeneous architecture W: Lecture Notes in Computer Science , Heidelberg, Springer, 2012
 4. Cytowski Maciej , Niezgódka Marek , Increasing the Efficiency of the DaCS Programming Model for Heterogeneous Systems, Lecture Notes in Computer Science, 2012, 7203, s. 710-719
 5. Cytowski Maciej , Analysis of gravitational wave signals on heterogeneous architecture, Lecture Notes in Computer Science, 2012, s. 347-357
 6. Li Baojiu , Hellwing Wojciech , Koyama Kazuya , Zhao Gong-Bo , Jennings Elise , Baugh Carlton , The non-linear matter and velocity power spectra in f(R) gravity, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2012, 428, s. 743-755
 7. Kempisty Paweł , Krukowski Stanisław , On the nature of Surface States Stark Effect at clean GaN(0001) surface, Journal of Applied Physics, 2012, 112, s. 1-9
 8. El-Khatib Nader , Goatin Paola , Rosini Massimiliano Daniele , On entropy weak solutions of Hughes' model for pedestrian motion, ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK, 2012, s. 1-29
 9. Batorski Dominik , Nagraba Marcin , Zając Jan M. , Zbieranek Jarosław , Internet w Kampanii Wyborczej 2011 , Warszawa, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2012
 10. Batorski Dominik , Drabek Marcin , Gałązka Marta , Zbieranek Jarosław , Wyborca 2.0. Młode pokolenie wobec procedur demokratycznych , Warszawa, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2012
 11. Panecka Joanna , Trylska Joanna , Molecular dynamics techniques in the studies of the bacterial ribosome., AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, 2012, 1456, s. 207-214
 12. Kluszczyński Rafał , Bała Piotr , Parallel Version of Image Segmentation Algorithm Using Polygonal Markov Fields W: Parallel Processing and Applied Mathematics 9th International Conference, PPAM 2011 , Toruń, Poland, 2012
 13. Kitowski J. , Turała Michał , Wiatr Kazimierz , Dutka Ł. , Bubak M. , Szepieniec T. , Radecki M. , Sterzel M. , Mosurska Z. , Pajak R. , Słota R. , Kurowski K. , Palak B. , Balcerek B. , Bała Piotr , Filocha Maciej , Tylman R. , Polish Comutational Research Space for International Scientific Collaborations W: Applied Mathematics 9th International Conference, PPAM 2011 , Toruń, Poland, Springer, 2012
 14. Nowicki M. , Bała Piotr , Parallel computations in Java with PCJ library W: International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS), IEEE 2012 , Warszawa, 2012
 15. Borcz Marcelina , Kluszczyński Rafał , Skonieczna K. , Grzybowski T. , Bała Piotr , Using PL-Grid Infrastucture to store and process DNA sequence data from GS FLX Instrument W: CGW'12 , Krakow, ACK Cyfronet AGH, 2012
 16. Plewczyński Dariusz , Landau Theory of Meta-learning, Lecture Notes in Computer Science, 2012, 7053, s. 142-153
 17. Sriwastava BK , Basu S , Maulik U , Plewczyński Dariusz , Prediction of E.coli Protein-Protein Interaction Sites Using Inter-Residue Distances and High-Quality-Index Features, Advances in Intelligent and Soft Computing, 2012, 132, s. 837-844
 18. Saha Indrajit , Maulik Ujjwal , Plewczyński Dariusz , Towards Improving Self-adaptive Differential Evolution for Numerical Optimization: A Progress Note, Procedia Technology, 2012, 6, s. 49-56
 19. Saha Indrajit , Maulik Ujjawal , Bandyopadhyay Sanghamitra , Plewczyński Dariusz , SVMeFC: SVM Ensemble Fuzzy Clustering for Satellite Image Segmentation, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2012, 9, s. 52-55
 20. Migdał Piotr , Rączaszek-Leonardi Joanna , Denkiewicz Michał , Plewczyński Dariusz , Information-sharing and aggregation models for interacting minds, JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY, 2012, 56, s. 417-426
 21. Saha Indrajit , Maulik Ujjwal , Plewczyński Dariusz , Towards improving self-adaptive Differential Evolution for Numerical Optimization: A Progress Note W: 2nd International Conference on Communication, Computing & Security (ICCCS-20120 , Amsterdam, Netherlands, Elsevier Science BV,, 2012
 22. Sriwastava Brijesh Kumar , Basu Subhadip , Maulik Ujjwal , Plewczyński Dariusz , Prediction of E. coli Protein-Protein Interaction Sites Using Inter-Residue Disrances and High-Quality-Index Features W: 1st International Conference on Information System Design and Intelligent Applications 2012 , Berlin, Germany, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2012
 23. Dembowski Andrzej , Kluszczyński Rafał , Bała Piotr , Uniform Distributed Storage View for the UNICORE Rich Client W: UNICORE Summit 2012 Proceedings ed. Huber Valentina , Muller-Pfefferkorn Ralph , Romberg mathilde , , Dresden, Germany, Forschungszentrum Julich GmbH,, 2012
 24. Guńka Piotr , Dranka Maciej , Piechota Jacek , Żukowska Grażyna , Zalewska Aldona , Zachara Janusz , As2O3 Polymorphs: Theoretical Insight into Their Stability and Ammonia Templated Claudetite II Crystallization, CRYSTAL GROWTH & DESIGN, 2012, 12, s. 5663−5670
 25. Gawinkowski Sylwester , Walewski Łukasz , Vdovin Alexander , Slenczka Alkwin , Rols Stephane , Johnson Mark R. , Lesyng Bogdan , Waluk Jacek , Vibrations and hydrogen bonding in porphycene, PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 2012, 14, s. 5489-5503
 26. Bojanowski Michał , Corten Rense , Westbrock Bastian , The structure and dynamics of the global network of inter-firm R&D partnerships 1989–2002, JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER, 2012, 37, s. 967-987
 27. Herczyński Jan , Wskaźniki oświatowe , Warszawa, Wydawnictwa ICM UW, 2012
 28. Dziuban Dorota , Kowalczyk Paweł , Filocha Maciej , Jak pokonać "słodki" problem... czyli nowe metody leczenia cukrzycy, Medycyna Rodzinna, 2012, 1, s. 105-110
 29. Kowalczyk Paweł , Dziuban Dorota , Hulka Katarzyna , Sot Robert , Filocha Maciej , Zastosowanie nowych innowacyjnych leków w raku piersi, Medycyna Rodzinna, 2012, 1, s. 15-20
 30. Dziuban Dorota , Kowalczyk Paweł , Filocha Maciej , Co nas w kościach strzyka... czyli choroby szpiku a innowacyjne leki, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2012, s. 10-14
 31. Strategie oświatowe ed. Levitas Anthony , , Warszawa, Wydawnictwa ICM UW, 2012
 32. Rosiek Tomasz , Jurkiewicz Jakub , Sylwestrzak Wojtek , Zamłyńska Katarzyna , An integrated platform for large scale open and restricted access content provisioning W: Book of Abstracts. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. QQML 2012 International Conference. , Limmerick, Ireland, ISAST, 2012
 33. Kempisty Paweł , Strak Paweł , Krukowski Stanisław , Sakowski Konrad , Erratum: "Ab inito studies of electronic properties of bare GaN(0001) surface, Journal of Applied Physics, 2012, 106, s. 1-2
 34. Kempisty Pawel , Krukowski Stanisław , Ab initio investigation of adsorption of atomic and molecular hydrogen at GaN(0001) surface, Journal of Crystal Growth, 2012, 358, s. 64-74
 35. Strak Pawel , Zytkiewicz Zbigniew R. , Krukowski Stanisław , Control of growth uniformity of III-V bulk crystals grown by contactless liquid phase electroepitaxy, Journal of Crystal Growth, 2012, 355, s. 1-7
 36. Sołtys Jakub , Borysiuk Jolanta , Piechota Jacek , Krukowski Stanisław , Experimental and theoretical investigation of graphene layers on SiC(000 1) in different stacking arrangements, JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B, 2012, 30, s. 1-6
 37. Kempisty Paweł , Strak Paweł , Krukowski Stanisław , Ab initio study of the properties of GaN(0001) surface at MOVPE and HVPE growth conditions, PHYSICA STATUS SOLIDI C-CONFERENCES, 2012, 9, s. 826-829
 38. Załuska-Kotur Magdalena A. , Krzyżewski Filip , Krukowski Stanisław , Emergence of regular, meandered step structure in simulated growth of GaN(0001) surface, Journal of Crystal Growth, 2012, 343, s. 138-144
 39. Kempisty Pawel , Strak Pawel , Krukowski Stanisław , Erratum to "Ab initio determination of atomic structure and energy of surface states of bare and hydrogen covered GaN(0001) surface-existence of the Surface States Stark Effect (SSSE)", SURFACE SCIENCE, 2012, 606, s. 571-572
 40. Kruczyk Marcin , Zetterberg Henrik , Hansson Oskar , Rolstad Sindre , Minthon Lennart , Wallin Anders , Blennow Kaj , Komorowski Jan , Andersson Mats , Monte Carlo feature selection and rule-based models to predict Alzheimer's disease in mild cognitive impairment, Journal of Neural Transmission, 2012, 119, s. 821-831
 41. Enroth Stefan , Andersson Claes , Andersson Robin , Wadelius Claes , Gustafsson Mats , Komorowski Jan , A strand specific high resolution normalization method for chip-sequencing data employing multiple experimental control measurements, Algorithms for Molecular Biology, 2012, 7, s. 1-7
 42. Czerniawska Dominika , Batorski Dominik , Technologie informacyjno-komunikacyjne w gospodarstwach domowych województwa mazowieckiego , Warszawa, 2012
 43. Batorski Dominik , Bendyk Edwin , Filiciak Mirosław , Płoszaj Adam , Cyfrowa Gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji , Warszawa, MGG Conference Sp. z o.o., 2012
 44. Czerniawska Dominika , Otwarty dostęp - nowe sposoby tworzenia i korzystania z wiedzy, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2012, 2, s. 128-130
 45. Binczewski Artur , Bluj Michał , Cyz Antoni , Dwużnik Michał , Filocha Maciej , Flis Łukasz , Gokieli Ryszard , Iwaszkiewicz Jarosław , Kowalski Marek , Lasoń Patryk , Lichwała Rafał , Łopuszyński Michał , Magryś Marek , Małecki Piotr , Meyer Norbert , Nawrocki Krzysztof , Olszewski Andrzej , Oziębło Andrzej , Padee Adam , Pałka Henryk , Pospieszny Marcin , Radecki Marcin , Rowicki Radosław , Stojda Dorota , Stolarek Marcin , Szepieniec Tomasz , Szymocha Tadeusz , Turała Michał , Wawrzyniak Karol , Wiślicki Wojciech , Witek Mariusz , Wolniewicz Paweł , Polish Contribution to the Worldwide LHC Computing W: Building a National Distributed e-Infranstucture - PL-Grid. Scientific and Technical Archievements ed. Bubak Marian , Szepieniec Tomasz , Wiatr Kazmierz , , Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2012
 46. Herczyński Jan , Sobotka Aneta , Herbst Mikołaj , Dyskusje o pozycji zawodowej dyrektora szkoły W: Herbst Mikołaj , Decentralizacja oświaty , Warszawa, Wydawnictwa ICM, 2012, s. 274
 47. Kowalczyk Paweł , Hulka Katarzyna , Dziuban Dorota , Filocha Maciej , Komórki macierzyste... przyjaciel czy wróg?, Nowa Medycyna, 2012, s. 52-55
 48. Borucki Bartosz , Nowiński Krzysztof , Adamczyk Paweł , Laskowski Jacek , Automatic classification of hallux valgus deformations with the use of automatic eveluation of geometric descriptors, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2012, s. 196-198
 49. Plewczyński Dariusz , Basu Subhadip , Saha Indrajit , AM S 4.0: consensus prediction of post-translational modifications in protein sequences, Amino Acids, 2012, 43, s. 573-582
 50. Saha Indrajit , Plewczyński Dariusz , Maulik Ujjwal , Bandyopadhyay Sanghmitra , Improved differential evolution for microarray analysis, International Journal of Data Mining and Bioinformatics, 2012, 6, s. 86-103
 51. Saha Indrajit , Maulik Ujjwal , Bandyopadhyay Sanghamitra , Plewczyński Dariusz , Fuzzy clustering of physicochemical and biochemical properties of amino acids, Amino Acids, 2012, 43, s. 583-594
 52. Herczyński Jan , Wyzwania oświatowe stojące przed samorządami W: Strategie oświatowe ed. Levitas Anthony , , Warszawa, Wydawnictwa ICM, 2012
 53. Sobotka Aneta , Strategie oświatowe polskich samorządów W: Strategie oświatowe ed. Levitas Anthony , , Warszawa, Wydawnictwa ICM, 2012
 54. Bojanowski Michał , Essays on Social Network Formation in Heterogeneous Populations. Models, Methods, and Empirical Analyses , Utrecht, Netherlands, Wohrmann Print Service, 2012
 55. Herczyński Jan , Borek Agnieszka , Stożek Ewa , Herbst Mikołaj , Ocena potrzeb szkoły na podstawie osiagnięć uczniów W: Herbst Mikołaj , Finasowanie oświaty , Warszawa, Wydawnictwa ICM, 2012
 56. Herczyński Jan , Informacje oświatowe , Warszawa, Wydawnictwa ICM UW, 2012
 57. Herczyński Jan , Herczyński Jan , Adresaci Informacji oświatowych i ich potrzeby informacyjne W: Herczyński Jan , Informacje oświatowe , Warszawa, Wydawnictwa ICM UW, 2012, s. 165
 58. Charytonowicz Joanna , Sobotka Aneta , Herczyński Jan , Analiza Informacji oświatowych z 2009 i 2011 W: Herczyński Jan , Informacje oświatowe , Warszawa, Wydawnictwa ICM UW, 2012, s. 165
 59. Levitas Anthony , Herczyński Jan , Herczyński Jan , Modele Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych W: Herczyński Jan , Informacje oświatowe , Warszawa, Wydawnictwa ICM UW, 2012, s. 165
 60. Sobotka Aneta , Herczyński Jan , Proces przygotowania i prezentacji infomacji oświatowych W: Herczyński Jan , Informacje oświatowe , Warszawa, Wydawnictwa ICM UW, 2012, s. 165
 61. Herczyński Jan , Herbst Mikołaj , Modele decentralizacji oświaty W: Herbst Mikołaj , Decentralizacja oświaty , Warszawa, Wydawnictwa ICM, 2012, s. 274
 62. Levitas Anthony , Herczyński Jan , Herbst Mikołaj , Decentralizacja oświaty w Polsce 1990-1999: tworzenie systemu W: Herbst Mikołaj , Decentralizacja oświaty , Warszawa, Wydawnictwa ICM, 2012, s. 274
 63. Siewicz Krzysztof , Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne , Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
 64. Wieczorkowska A. , Kursa Miron Bartosz , Kubera E. , Rudnicki P. , Rudnicki Witold , Playing in unison in the random forest W: Security and Intelligent Information Systems ed. Bouvry P , Klopotek MA , Leprevost F , Marciniak M , Rybiński H , , Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2012, s. 226-239
 65. Bojanowski Michał , Corten Rensen , Westbrock Bastian , The structure and dynamics of the global network of inter-firm R&D partnerships 1989-2002, JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER, 2012, 37, s. 967-987
 66. Tudek Barbara , Kowalczyk Paweł , Cieśla Jarosław , Borsuk Piotr , Dziuban Dorota , Wójcik Magdalena , Kosicki Konrad , Mechanizmy mutagenezy i kancerogenezy oraz choroby związane z zaburzeniami naprawy DNA z wykorzystaniem najnowszych technik real-time PCR , Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, 2012
 67. Zamłyńska Katarzyna , Jurkiewicz Jakub , Bolikowski Łukasz , Integration of Metadata in BWmeta-2.0.0 Format W: Proceedings ICININFO 2011 - International Conference on Integrated Information, Kos, Greece , Piraeus, Greece, EU, IDAS, 2012
 68. Tkaczyk Dominika , Czeczko Artur , Rusek Krzysztof , Bolikowski Łukasz , Bogacewicz Roman , GROTOAP: GROund Truth for Open Access Publications W: Proceedings of the 12th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital Libraries ed. Boughida Karim B. , Howard Barrie , Nelson Michael L. , van de Sompel Herbert , Sølvberg Ingeborg , , ACM, 2012, s. 381-382
 69. Sylwestrzak Wojtek , Rosiek Tomasz , Bolikowski Łukasz , YADDA2: assemble your own digital library application from LEGO bricks W: Proceedings of the 12th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital Libraries ed. Boughida Karim B. , Howard Barrie , Nelson Michael L. , van de Sompel Herbert , Sølvberg Ingeborg , , ACM, 2012, s. 419-420
 70. Manghi Paolo , Bolikowski Łukasz , Manola Natalia , Schirrwagen Jochen , Smith Tim , OpenAIREplus: the European Scholarly Communication Data Infrastructure, D-Lib Magazine, 2012, 18
 71. Dendek Piotr Jan , Bolikowski Łukasz , Łukasik Michał , Evaluation of Features for Author Name Disambiguation Using Linear Support Vector Machines W: 10th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems ed. Blumenstein Michael , Pal Umapada , Uchida Seiichi , , IEEE, 2012, s. 440-444
 72. Tkaczyk Dominika , Bolikowski Łukasz , Czeczko Artur , Rusek Krzysztof , A modular metadata extraction system for born-digital articles W: 10th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems ed. Blumenstein Michael , Pal Umapada , Uchida Seiichi , , IEEE, 2012, s. 11-16
 73. Orzechowski Westholm Jan , Tronnersjö Susanna , Nordberg Niklas , Olsson Ida , Komorowski Jan , Ronne Hans , Gis1 and Rph1 Regulate Glycerol and Acetate Metabolism in Glucose Depleted Yeast Cells, PLoS One, 2012, 7, s. 1-19
 74. Enroth Stefan , Bornelöv Susanne , Wadelius Claes , Komorowski Jan , Combinations of Histone Modifications Mark Exon Inclusion Levels, PLoS One, 2012, 7, s. 1-6
 75. Sylwestrzak Wojtek , Rosiek Tomasz , Bolikowski Łukasz , YADDA2 - Assemble Your Own Digital Library Application from Lego Bricks W: 2012 ACM/IEEE on Joint Conference on Digital Libraries , Waszyngton, USA, 2012
 76. Tkaczyk Dominika , Bolikowski Łukasz , Czeczko Artur , Rusek Krzysztof , A modular metadata extraction system for born-digital articles W: 10th IAPR International Workshop on Document Analysis System , Queensland, Australia, 2012
 77. Tkaczyk Dominika , Czeczko Artur , Rusek K. , Bolikowski Łukasz , Bogacewicz Roman , "GROTOAP: GROund Truth for Open Access Publications W: 2012 ACM/IEEE on Joint Conference on Digital Libraries , Waszyngton, USA, 2012
 78. Dendek Piotr , Bolikowski Łukasz , Łukasik Michał , Evaluation of Features for Author Name Disambiguation Using Linear Support Vector Machines W: 2012 10th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems , Gold Coast, Queensland, Australia, Gold Coast, 2012
 79. Bolikowski Łukasz , Kozłowski Jan , Ekspansywna hybryda narodziny i dojrzewanie humanistyki cyfrowej W: Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi , Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012
 80. Bembenik Robert , Skonieczny Łukasz , RYBIŃSKI Henryk , Struk Wacław , Niezgódka Marek , Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform, Studies in Computational Intelligence , Berlin, Springer, 2012
 81. Bala Piotr , Clark T , Grochowski Paweł , Lesyng Bogdan , McCammon J , Parallel Version of a Quantum-Classical Molecular Dynamics Code for Complex Molecular and Biomolecular systems W: Computer Vision and Graphics. International Conference, ICCVG 2012, Warsaw, Poland, September 24-26, 2012. Proceedings ed. Bolc Leonard , Tadeusiewicz Ryszard , Chmielewski Leszek , Wojciechowski Konrad , , Berlin, Springer, 2012, s. xvi, 755
 82. Benedyczak Krzysztof , Stolarek Marcin , Rowicki Radosław , Kluszczyński Rafał , Borcz Marcelina , Marczak G. , Filocha Maciej , Bała Piotr , UNICORE deployment in Polish NGI. Lesson learned W: UNICORE Summit 2012 Proceedings ed. Huber Valentina , Muller-Pfefferkorn Ralph , Romberg mathilde , , Dresden, Germany, Forschungszentrum Julich GmbH,, 2012
 83. Benedyczak Krzysztof , Stolarek Marcin , Rowicki Radosław , Kluszczyński Rafał , Borcz Marcelina , Marczak G. , Filocha Maciej , Bała Piotr , Seamless Access to the PL-Grid e-Infrastructure Using UNICORE Middleware W: Building a National Distributed e-Infrastructure–PL-Grid , Berlin-Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2012
 84. Panka M. , Chlebiej Michał , Benedyczak Krzysztof , Bała Piotr , Distributed Collaborative Visualization on Mobile Devices using Interactive Video Streaming Techniques W: Parallel Processing and Appled Mathematics 9th International Coference, PPAM 2011 , Toruń, Poland, 2012
 85. Borcz Marcelina , Benedyczak Krzysztof , Padee Adam , Kluszczyński Rafał , Marczak Grzegorz , Zdybek Mirosław , Pawlik Maciej , Filocha Maciej , Bała Piotr , Training in the PL-Grid as Key Component to Attract Users to Grid e-Infrastructures W: Building a National Distributed e-Infranstucture - PL-Grid. Scientific and Technical Archievements ed. Bubak Marian , Szepieniec Tomasz , Wiatr Kazmierz , , Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2012
 86. Benedyczak Krzysztof , Bała Piotr , UNICORE Teamwork on the Web W: CGW'12 , Krakow, ACK Cyfronet AGH, 2012
 87. Benedyczak Krzysztof , Stolarek Marcin , Kluszczyński Rafał , Borcz Marcelina , Marczak Grzegorz , Filocha Maciej , Bała Piotr , Rowicki Radosław , Seamless Acces to the PL-Grid e-Infrastructure Using UNICORE Middleware W: Building a National Distributed e-Infranstucture - PL-Grid. Scientific and Technical Archievements ed. Bubak Marian , Szepieniec Tomasz , Wiatr Kazmierz , , Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2012
 88. Benedyczak Krzysztof , Bała Piotr , Next Generation of Virtual Organizations in UNICORE W: UNICORE Summit 2012 ed. Huber Valentina , Muller-Pfefferkorn Ralph , Romberg Mathilde , , Dresden, Germany, Forschungszentrum Julich GmbH,, 2012
 89. Wychowański Michał , Nowiński Krzysztof , Borucki Bartosz , Wit A. , Adamczyk Paweł , Laskowski Jacek , Wybrane problemy metrologiczne oceny morfologicznej i funkcjonalnej stopy w leczeniu palucha koślawego, Pomiary Automatyka Kontrola, 2012, s. 48-51
 90. Liszewska Małgorzata , Osuch Marzena , Romanowicz Renata , Zastosowanie regionalnego modelu klimatu do badania wpływu zmian użytkowania terenu W: Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu ed. Bielec-Bąkowska Zuzanna , Łupikasza Ewa , Widawski Artur , , Uniwersytet Śląski, 2012, s. 317-329
 91. Churchard Andrew , Derzsi Mariana , Jaglicic Zvonko , Remhof Arndt , Grochala Wojciech , Grochala Wojciech , Chemo-switched chromatic, magnetic and structural changes with retention of molecular crystallinity, Ni(12anesS(4))(BF4)(2), DALTON TRANSACTIONS, 2012, 41, s. 5172-5176
 92. Panagiotopoulou Hanna , Popović Danijela , Stanković Anna , Kolman Ryszard , Raczkowski Marek , Badania genetyczne biologicznego materiału wyjściowego do prac nad restytucją jesiotra bałtyckiego (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus), Komunikaty Rybackie, 2012, 6, s. 15-18
 93. Jaroń Tomasz , Grochala Wojciech , Y(BD4)3, an efficient store of deuterium, and impact of isotope effects on its thermal decomposition, JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS, 2012, 420, s. 307-313
 94. Sakowski Konrad , Marcinkowski Leszek , Krukowski Stanisław , Grzanka Szymon , Litwin-Staszewska Elzbieta , Simulation of trap-assisted tunneling effect on characteristics of gallium nitride diodes, Journal of Applied Physics, 2012, 111, s. 123115
 95. Sołtys Jakub , Borysiuk Jolanta , Piechota Jacek , Krukowski Stanisław , Experimental and theoretical investigation of graphene layers on SiC(0001) in different stacking arrangements, JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B, 2012, 30, s. 03D117
 96. Borysiuk Jolanta , Sołtys Jakub , Bożek R. , Piechota Jacek , Krukowski Stanisław , Strupiński Włodzimierz , Baranowski Jacek , Stępniewski R. , Role of structure of C-terminated 4H-SiC(000¯1) surface in growth of graphene layers: Transmission electron microscopy and density functional theory studies, PHYSICAL REVIEW B, 2012, 85, s. 045426
 97. Romanowska Julia , Trylska Joanna , Nowiński Krzysztof , Determining Geometrically Stable Domains in Molecular Conformation Sets, Journal of Chemical Theory and Computation, 2012, 8, s. 2588-2599
 98. Modrzejewski Marcin , Lesiuk Michał , Rajchel Łukasz , Szczęśniak Małgorzata , Chałasiński Grzegorz , A first-principles-based correlation functional for harmonious connection of short-range correlation and long-range dispersion, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 2012, 137, s. 1-10
 99. Łopuszyński Michał , Majewski Jacek , Ordering in ternary nitride semiconducting alloys, PHYSICAL REVIEW B, 2012, 85, s. 1-14
 100. Łopuszyński Michał , Majewski Jacek , Composition dependence of elastic constants in wurtzite AlGalnN alloys, Journal of Applied Physics, 2012, 111, s. 1-4
 101. Rencławowicz Joanna , Zajączkowski Wojciech , Nonstationary flow for the Navier-Stokes equations in a cylindrical pipe, MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES, 2012, 35, s. 1434-1455
 102. Piechota Jacek , Prywer Jolanta , Torzewska Agnieszka , Ab initio predictions of structural and elastic properties of struvite: contribution to urinary stone research, COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 2012, 15, s. 1329-1336
 103. Tudek Barbara , Role of damage-specific DNA polymerases in M13 phage mutagenesis induced by a major lipid peroxidation product trans-4-hydroxy-2-nonenal, MUTATION RESEARCH-FUNDAMENTAL AND MOLECULAR MECHANISMS OF MUTAGENESIS, 2012, 729, s. 41-51
 104. Modrzejewski Marcin , Rajchel Łukasz , Chałasiński Grzegorz , Szcześniak Małgorzata , Żuchowski M. , Dispersion-Free Component of Non-Covalent Interaction via Mutual Polarization of Fragments' Densities, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 2012, 136, s. 204109
 105. Batorski Dominik , Płoszaj Adam , Peszat Klaudia , Technologie informacyjno-komunikacyjne a samorząd lokalny i rozwój lokalny w województwie mazowieckim , Warszawa, MGG Conferences, 2012
 106. Długosz Maciej , Antosiewicz Jan , Zieliński Paweł , Trylska Joanna , Contributions of Far-Field Hydrodynamic Interactions to the Kinetics of Electrostatically-Driven Molecular Association, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A, 2012, 116, s. 5437-5447
 107. Daniluk Paweł , Dziubiński Maciej , Lesyng Bogdan , Hallay-Suszek Marta , Rakowski Franciszek , Walewski Łukasz , From experimental, structural probability distributions to the theoretical causality analysis of molecular changes, Computer Assisted Methods in Engineering and Science, 2012, 19, s. 257-276
 108. Leszczyński Piotr , Budzianowski Armand , Dobrzycki Łukasz , Cyrański Michał , Derzsi Mariana , Grochala Wojciech , Grochala Wojciech , Thermal and chemical decomposition of di(pyrazine)silver(II) peroxydisulfate and unusual crystal structure of a Ag(I) by-product, DALTON TRANSACTIONS, 2012, 41, s. 396-402
 109. Cieślak-Blinowska Katarzyna , de Vico Fallani Fabrizio , Lizio Roberta , Vecchio Fabrizio , Rakowski Franciszek , Kamiński Maciej , Lesyng Bogdan , Babiloni Claudio , Functional connectivity in Alzheimer's disease and Mild Cognitive Impairment: an EEG study in the framework of DECIDE project W: BIOMAG2012, Paris, 26-30, August 2012 , Paris, 2012
 110. Walewski Łukasz , Smaga Artur , Lesyng Bogdan , Sadlej Joanna , Thermal Fluctuations and Infrared spectra of the formamide-formamidine complex, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A, 2012, 116, s. 10412-10419
 111. Grochala Wojciech , Cyrański Michał , Derzsi Mariana , Michałowski Tomasz , Malinowski Przemysław , Mazej Zoran , Kurzydłowski Dominik , Koźmiński Wiktor , Budzianowski Armand , Leszczyński Piotr , Crystal and electronic structure, lattice dynamics and thermal properties of Ag(I)(SO3)R (R=F, CF3) Lewis in the solid state, DALTON TRANSACTIONS, 2012, 41, s. 2034-2047