Skład Rady Naukowej – kadencja 2012–2016

Prof. dr hab. Piotr Bała
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawskii

Dr hab. Przemysław Biecek,
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Dr Michał Boni,
Parlament Europejski

Prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński – Przewodniczący Rady Naukowej
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk,
Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Jacek Koronacki
Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Jan Królikowski,
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Stanisław Krukowski,
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Mirosław Lachowicz
Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Marek Niezgódka
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Dariusz Plewczyński,
Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Witold Rudnicki,
Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Joanna Trylska
Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki
Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk,
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Przedstawiciele pracowników ICM:

Dr Łukasz Bolikowski,
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Anna Trykozko
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski