Zamówienia publiczne

UWAGA - ICM UW zmienił swoją siedzibę

aktualny adres korespondencyjny:

ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa,

 

ICM-361- 13/2018

Zakupu dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu (17.10.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (31.10.2018) 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (9.11.2018) 

Informacja z otwarcia ofert (23.11.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (7.12.2018)

 

ICM-361- 35/2018

 Dostawa sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie o zamówieniu (12.10.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 (6.11.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02 (6.11.2018)

Informacja z otwarcia ofert (19.11.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2.01.2019)

 

ICM-361- 10/2018

Dostawa sprzętu komputerowego.

Wstępne ogłoszenie informacyjne mające na celu skrócenie terminu składania ofert (20.07.2018)