Zamówienia publiczne

UWAGA - ICM UW zmienił swoją siedzibę

aktualny adres korespondencyjny:

ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa,

 

ICM-361- 12/2018

 Dostawa sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie o zamówieniu (13.08.2018)

JEDZ pdf xml (13.08.2018)

SIWZ (13.08.2018)

 

ICM-361- 09/2018

Dostawa sprzętu komputerowego.

Wstępne ogłoszenie informacyjne mające na celu skrócenie terminu składania ofert (20.07.2018)

 

ICM-361- 10/2018

Dostawa sprzętu komputerowego.

Wstępne ogłoszenie informacyjne mające na celu skrócenie terminu składania ofert (20.07.2018)

 

ICM-361- 06/2018

Dostawa oprogramowania firmy Ansys.

Ogłoszenie o zamówieniu (22.06.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (29.06.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02 - (03.07.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 03 - (06.07.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 04 - (11.07.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 05 - (12.07.2018)

Informacja z otwarcia ofert - (16.07.2018)  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.07.2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (20.07.2018)

 

ICM-361- 04/2018

Dostawa sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie o zamówieniu (23.04.2018)

Informacja z otwarcia ofert (28.05.2018)

W dniu 14.06.2018 Postępowanie zostało unieważnione.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (23.07.2018) 

 

ICM-361- 05/2018

Usługa opracowanie metadanych artykułów i wprowadzenie 

pełnych tekstów artykułów do Biblioteki Nauki.

Ogłoszenie o zamówieniu (16.04.2018)

Informacja z otwarcia ofert (24.04.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.04.2018)

 

ICM-361- 37/2017

Zakup dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature w roku 2018 dla konsorcjum instytucji akademickich.

Ogłoszenie o zamówieniu (22.12.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (08.01.2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

ICM-361- 35/2017

Utrzymanie czystości w budynku przy ulicy Pawińskiego 5a na powierzchniach użytkowanych przez ICM UW.

Ogłoszenie o zamówieniu (01.12.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (22.12.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02 - (03.01.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 03 - (05.01.2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia