Zamówienia publiczne

UWAGA - ICM UW zmienił swoją siedzibę

aktualny adres korespondencyjny:

ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa,

 

ICM-361- 37/2017

Zakup dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature w roku 2018 dla konsorcjum instytucji akademickich.

Ogłoszenie o zamówieniu (22.12.2017)

SIWZ (22.12.2017)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Instrukcja Wypełniania JEDZ (22.12.2017)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz instytucji wraz z tytułami czasopism - pdf, xls (22.12.2017)

JEDZ (22.12.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (08.01.2018)

 

ICM-361- 35/2017

Utrzymanie czystości w budynku przy ulicy Pawińskiego 5a na powierzchniach użytkowanych przez ICM UW.

Ogłoszenie o zamówieniu (01.12.2017)

SIWZ (01.12.2017)

JEDZ (01.12.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (22.12.2017)

Zmiana SIWZ 01 - (22.12.2017)

Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami - Edytowalna wersja uwzględniająca zmiany z dnia 22.12.2017 (docx)  - (28.12.2017) ; (doc) (pdf) - (29.12.2017)

Zmiana SIWZ 02, Zmiana terminu składania ofert - (03.01.2018)

Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami - Edytowalna wersja uwzględniająca zmian z dnia 22.12.2017 i 03.01.2018 (docx) (doc) (pdf) - (03.01.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02 - (03.01.2018)

Zmiana SIWZ 03, Zmiana terminu składania ofert - (05.01.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 03 - (05.01.2018)

Informacja z otwarcia ofert - (12.01.2018) 

ICM-361- 31/2017

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł”.

Ogłoszenie o zamówieniu (26.10.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (04.12.2017) 

Informacja z otwarcia ofert (06.12.2017)

W dniu 13.12.2017 roku postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamowień Publicznych - Nie została złozona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. (13.12.2017)

 

ICM-361- 10/2017

Dostawa sprzętu sieciowego

Ogłoszenie o zamówieniu (01.09.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (01.09.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu (05.09.2017) - wersja opublikowana

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02 - (28.09.2017)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (08.12.2017)

 

ICM-361- 09/2017

Dostawa sprzętu sieciowego

Ogłoszenie o zamówieniu (06.09.2017) 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (28.09.2017)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (08.12.2017)

 

ICM-361- 08/2017

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł”.

Ogłoszenie o zamówieniu (04.09.2017)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (13.12.2017)

 

ICM-361- 06/2017

Dostawa sprzętu sieciowego

Ogłoszenie o zamówieniu (21.08.2017) 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (27.09.2017)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (08.12.2017)