Zamówienia publiczne

UWAGA - ICM UW zmienił swoją siedzibę

aktualny adres korespondencyjny:

ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa,

 

 

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr ICM-361-05/2019 na: "Usługę ochrony fizycznej osób i mieia."

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne na stronie BIP UW:

https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/17840

 

 

ICM-361- 03/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego"

Ogłoszenie o zamówieniu (22.03.2019)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr ICM-361-03/2019 (24.04.2019 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.05.2019 r.)