Zamówienia publiczne

UWAGA - ICM UW zmienił swoją siedzibę

aktualny adres korespondencyjny:

ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa,

 

ICM-361- 13/2018

Zakupu dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu (17.10.2018)

SIWZ (17.10.2018)

załącznik numer 1 - instrukcja wypełniania JEDZ 

załącznik numer 2 do SIWZ

JEDZ pdf xml (17.10.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (31.10.2018) 

Zmiana SIWZ (9.11.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (9.11.2018) 

 

ICM-361- 35/2018

 Dostawa sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie o zamówieniu (12.10.2018)

JEDZ pdf xml (12.10.2018)

SIWZ (12.10.2018)

Forms - English version [pdf]

załącznik numer 1 - instrukcja wypełniania JEDZ 

Zmiana SIWZ (6.11.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 (6.11.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02 (6.11.2018)

 

ICM-361- 31/2018

 Dostawa sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie o zamówieniu (10.09.2018)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (22.10.2018) 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (31.10.2018) 

 

ICM-361- 12/2018

 Dostawa sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie o zamówieniu (13.08.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (07.09.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (12.09.2018)

 Informacja z otwarcia ofert (28.09.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.10.2018)

Zamawiający informuje, że w części numer 4 postępowanie zostało unieważnione.  (17.10.2018)

 

ICM-361- 09/2018

Dostawa sprzętu komputerowego.

Wstępne ogłoszenie informacyjne mające na celu skrócenie terminu składania ofert (20.07.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu (17.10.2018)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (9.11.2018)

 

ICM-361- 10/2018

Dostawa sprzętu komputerowego.

Wstępne ogłoszenie informacyjne mające na celu skrócenie terminu składania ofert (20.07.2018)