Zamówienia publiczne

UWAGA - ICM UW zmienił swoją siedzibę

aktualny adres korespondencyjny:

ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa,

 

 

ICM-361- 10/2017

Dostawa sprzętu sieciowego

Ogłoszenie o zamówieniu (01.09.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (01.09.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu (05.09.2017) - wersja opublikowana

SIWZ (05.09.2017)

JEDZ (05.09.2017)

Instrukcja wypełniania JEDZ (05.09.2017)

 

ICM-361- 09/2017

Dostawa sprzętu sieciowego

Ogłoszenie o zamówieniu (01.09.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu (06.09.2017) - wersja opublikowana

SIWZ (06.09.2017)

JEDZ (06.09.2017)

Instrukcja wypełniania JEDZ (06.09.2017)

 

 

ICM-361- 08/2017

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł”.

Ogłoszenie o zamówieniu (31.08.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (31.08.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu (04.09.2017) - wersja opublikowana

SIWZ (04.09.2017)

JEDZ (04.09.2017)

Instrukcja wypełniania JEDZ (04.09.2017)

 

 

ICM-361- 06/2017

Dostawa sprzętu sieciowego

Ogłoszenie o zamówieniu (17.08.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu (21.08.2017) - wersja opublikowana

SIWZ (21.08.2017)

JEDZ (21.08.2017)

Instrukcja wypełniania JEDZ (21.08.2017)

Odpowiedź na pytanie, zmiana SIWZ, Zmiana terminu składania ofert - (27.09.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (27.09.2017)

 

ICM-361- 07/2017

Dostawa oprogramowania firmy ANSYS

Ogłoszenie o zamówieniu (29.06.2017)

Protokół z otwarcia ofert (18.07.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.07.2017)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  (18.07.2017)

 

ICM-361- 05/2017

Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu (22.06.2017) 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 (26.06.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu (27.06.2017) - wersja opublikowana

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02 (01.08.2017)

Protokół z otwarcia ofert (17.08.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty