Zamówienia publiczne

UWAGA - ICM UW zmienił swoją siedzibę

aktualny adres korespondencyjny:

ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa,

 

ICM-361- 07/2017

Dostawa oprogramowania firmy ANSYS

Ogłoszenie o zamówieniu (29.06.2017)

Protokół z otwarcia ofert (18.07.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.07.2017)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  (18.07.2017)

ICM-361- 05/2017

Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu (22.06.2017) 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 (26.06.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu (27.02.2017) - wersja opublikowana

SIWZ (27.02.2017)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ (27.02.2017)

ZMIANA SIWZ 01 (17.07.2017)

 

ICM-361- 04/2017

Dostawa energii elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu (27.02.2017) 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 (06.03.2017)

Protokół z otwarcia ofert (09.03.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.03.2017)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (28.03.2017)

ICM-361- 03/2017

Dostawa energii elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu (15.02.2017) - wersja przekazana 

Ogłoszenie o zamówieniu (17.02.2017) - wersja opublikowana 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia (13.03.2017)

Protokół z otwarcia ofert (29.03.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.04.2017)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (15.05.2017)

ICM-361- 13/2016

Dostawa sprzętu elektrycznego

Ogłoszenie o zamówieniu (19.10.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01(24.10.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02 (25.10.2016)

Protokół z otwarcia ofert (03.11.2016)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.11.2016)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (21.11.2016)

ICM-361- 15/2016

Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu (11.10.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 (24.10.2016)

Protokół z otwarcia ofert (15.11.2016)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (17.11.2016)

ICM-361- 14/2016

Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu (11.10.2016)

SIWZ (11.10.2016)

JEDZ (11.10.2016)

JEDZ - XML (11.10.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01(24.10.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02 (07.11.2016)

Zmiana terminu składania ofert (07.11.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 03 (25.11.2016)

Zmiana terminu składania ofert 02 (25.11.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 04 (29.12.2016)

Zmiana terminu składania ofert 03 (29.12.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 05 (16.02.2017)

Zmiana terminu składania ofert 04 (16.02.2017)

Unieważnienie postępowania (27.03.2017)