Zamówienia publiczne

UWAGA - ICM UW zmienił swoją siedzibę

aktualny adres korespondencyjny:

ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa,

 

ICM-361- 31/2017

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł”.

Ogłoszenie o zamówieniu (26.10.2017)

SIWZ (26.10.2017)

JEDZ (26.10.2017)

Instrukcja wypełniania JEDZ (26.10.2017)

 

ICM-361- 30/2017

Dostawa systemu przełączania wyjść modułów zasilania awaryjnego typu DRUPS

Ogłoszenie o zamówieniu (02.10.2017)  

SIWZ (02.10.2017) 

Załączniki do SIWZ [A1, A2, A2, A4, A5, A6, K1, S1, S2] (02.10.2017) 

Zmiana SIWZ (06.10.2017)

Zamawiający informuje, że do upływu terminu na składanie ofert nie wpłynęłą żadna oferta. (12.10.2017)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (02.11.2017) 

ICM-361- 11/2017

Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu (29.09.2017) - wersja opublikowana

Zamawiający informuje, że do upływu terminu na składanie ofert nie wpłynęłą żadna oferta. (08.11.2017)

Unieważnienie postępowania (08.11.2017)

ICM-361- 10/2017

Dostawa sprzętu sieciowego

Ogłoszenie o zamówieniu (01.09.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (01.09.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu (05.09.2017) - wersja opublikowana

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02 - (28.09.2017)

Informacja z otwarcia ofert (16.10.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.11.2017)

ICM-361- 09/2017

Dostawa sprzętu sieciowego

Ogłoszenie o zamówieniu (01.09.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu (06.09.2017) - wersja opublikowana

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (28.09.2017)

Informacja z otwarcia ofert (16.10.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.11.2017)

ICM-361- 08/2017

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł”.

Ogłoszenie o zamówieniu (31.08.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (31.08.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu (04.09.2017) - wersja opublikowana

Informacja z otwarcia ofert (11.10.2017)

Unieważnienie postępowania w częściach 2-5 (16.10.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 (02.11.2017)

ICM-361- 06/2017

Dostawa sprzętu sieciowego

Ogłoszenie o zamówieniu (17.08.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu (21.08.2017) - wersja opublikowana

SIWZ (21.08.2017)

JEDZ (21.08.2017)

Instrukcja wypełniania JEDZ (21.08.2017)

Odpowiedź na pytanie, zmiana SIWZ, Zmiana terminu składania ofert - (27.09.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (27.09.2017)

Informacja z otwarcia ofert (12.10.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.11.2017)

ICM-361- 05/2017

Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu (22.06.2017) 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 (26.06.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu (27.06.2017) - wersja opublikowana

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02 (01.08.2017)

Protokół z otwarcia ofert (17.08.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11.10.2017)