Zamówienia publiczne

UWAGA - Sekcja Zamówień Publicznych ICM UW zmieniła swoją siedzibę

aktualny adres korespondencyjny:

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,

(wejście od strony ul. Towarowej, II piętro)

ICM-361- 04/2017

Dostawa energii elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu (27.02.2017) 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 (06.03.2017)

Protokół z otwarcia ofert (09.03.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.03.2017)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (28.03.2017)

ICM-361- 03/2017

Dostawa energii elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu (15.02.2017) - wersja przekazana 

Ogłoszenie o zamówieniu (17.02.2017) - wersja opublikowana 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia (13.03.2017)

Protokół z otwarcia ofert (29.03.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.04.2017)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (15.05.2017)

ICM-361- 13/2016

Dostawa sprzętu elektrycznego

Ogłoszenie o zamówieniu (19.10.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01(24.10.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02 (25.10.2016)

Protokół z otwarcia ofert (03.11.2016)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.11.2016)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (21.11.2016)

ICM-361- 15/2016

Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu (11.10.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 (24.10.2016)

Protokół z otwarcia ofert (15.11.2016)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (17.11.2016)

ICM-361- 14/2016

Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu (11.10.2016)

SIWZ (11.10.2016)

JEDZ (11.10.2016)

JEDZ - XML (11.10.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01(24.10.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02 (07.11.2016)

Zmiana terminu składania ofert (07.11.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 03 (25.11.2016)

Zmiana terminu składania ofert 02 (25.11.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 04 (29.12.2016)

Zmiana terminu składania ofert 03 (29.12.2016)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 05 (16.02.2017)

Zmiana terminu składania ofert 04 (16.02.2017)

Unieważnienie postępowania (27.03.2017)