Zamówienia publiczne

UWAGA - ICM UW zmienił swoją siedzibę

aktualny adres korespondencyjny:

ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa,

 

ICM-361- 37/2017

Zakup dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature w roku 2018 dla konsorcjum instytucji akademickich.

Ogłoszenie o zamówieniu (22.12.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (08.01.2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

ICM-361- 35/2017

Utrzymanie czystości w budynku przy ulicy Pawińskiego 5a na powierzchniach użytkowanych przez ICM UW.

Ogłoszenie o zamówieniu (01.12.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01 - (22.12.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02 - (03.01.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 03 - (05.01.2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia