Publikacje 2009

 1. Borucki Bartosz , Cytowski Maciej , Remiszewski Maciej , Nautilus - A Testbed for Green Scientific Computing, ERCIM News, 2009, 79, s. 24-25
 2. Cytowski Maciej , Ito Akio , Niezgódka Marek , Uniqueness and local existance of solutions to an approxiamte system of a 1D simplified tumor invasion model., BANACH CENTER PUBLICATIONS, 2009, 86, s. 45-58
 3. Lunde Paul , Kowalczyk Paweł , Alfabet Morse'a W: Tajemnice szyfrów. Znaki, symbole, kody, kryptogramy. , Warszawa, CARTA BLANCA, 2009
 4. Lunde Paul , Kowalczyk Paweł , Szyfry map wojskowych W: Tajemnice szyfrów. Znaki, symbole, kody, kryptogramy. , Warszawa, CARTA BLANCA, 2009
 5. Lunde Paul , Kowalczyk Paweł , Przyszłość medycyny W: Tajemnice szyfrów. Znaki, symbole, kody, kryptogramy. , Warszawa, CARTA BLANCA, 2009
 6. Lunde Paul , Kowalczyk Paweł , Dokąd prowadzą nas kody? W: Tajemnice szyfrów. Znaki, symbole, kody, kryptogramy. , Warszawa, CARTA BLANCA, 2009
 7. Szymańska Zuzanna , Marciniak-Czochra Anna , Abstrakcja i konkret: modelowanie nowotworów, MATEMATYKA, SPOŁECZEŃSTWO, NAUCZANIE, 2009, s. 10-15
 8. Batorski Dominik , Wykluczenie cyfrowe w Polsce, STUDIA BAS, 2009, 3, s. 223-249
 9. Bojanowski Michał , Batorski Dominik , Analiza rezultatów projektów realizowanych w ramach Działania 2.3 SPO RZL W: Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw , Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), 2009
 10. Batorski Dominik , Nowak Andrzej , Winkowska-Nowak katzryna , Rycielska Ludmiła , Młodzi w sieci: Uczniowie, studenci i nauczyciele wobec nowych technologii W: Nowak Andrzej , Winkowska-Nowak katzryna , Rycielska Ludmiła , Szkoła w dobie Internetu , Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 11. Batorski Dominik , Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych W: Diagnoza Społeczna 2009: Warunki i jakość życia Polaków ed. Czapiński Janusz , Panek Tomasz , , Warszawa, Vizja Press&IT, 2009
 12. Kuchta K , Kniżewski Łukasz , Wyrwicz L.S. , Rychlewski Leszek , Ginalski Krzysztof , Comprehensive classification of nucleotidyltransferase fold proteins: identification of novel families and their representatives in human., NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 2009, 37, s. 7701-7714
 13. Długosz Maciej , Trylska Joanna , Association of Neamine and its Derivative with Ribosomal A-Site RNA W: From Computational Biophysics to Systems Biology (CBSB08), Symposium 19-21 May 2008 Forschungszentrum Julich Proceedings. , NIC-Directors, 2009
 14. Zając Jan , Batorski Dominik , Methods of increasing the responsiveness in online surveys W: Evaluation in the making: contexts and methods ed. Haber Agnieszka , Szałaj Maciej , , Warsaw, Ministry of Regional Development (PARP), 2009, s. 208 s. : il.
 15. Batorski Dominik , Network analysis: methods and application in evaluation W: Evaluation in the making: contexts and methods ed. Haber Agnieszka , Szałaj Maciej , , Warsaw, Ministry of Regional Development (PARP), 2009, s. 208 s. : il.
 16. Gruziel Magdalena , Rudnicki Witold , Lesyng Bogdan , Solvation Free Energy - Interpretation of Microscopic Simulations Based on Macroscopic Solvation Models W: 2nd Warsaw School of Statistical Physics, Kazimierz Dolny, Poland, 15-22, June 2007 , Warsaw University Press, 2009
 17. Batorski Dominik , Bojanowski Michał , Analiza rezultatów projektów realizowanych w ramach Działania 2.3 SPO RZL W: Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo�ci (PARP), 2009
 18. Zając Jan , Batorski Dominik , Metody zwiększania zwrotności w badaniach internetowych W: Ewaluacja wobec wyzwań stojšcych przed sektorem finansów publicznych , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo�ci (PARP), 2009
 19. Batorski Dominik , Czapiński Janusz , Panek Tomasz , Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych W: Czapiński Janusz , Panek Tomasz , Diagnoza Społeczna 2009: Warunki i jakość życia Polaków , Vizja Press&IT, 2009
 20. Kowalczyk Paweł , Co się dzieje, gdy pewien gen źle działa?, BIOLOGIA W SZKOLE, 2009, 318 (62), s. 5-14
 21. Kowalczyk Paweł , Jak działają koncerogeny chemiczne?, BIOLOGIA W SZKOLE, 2009, 318 (62), s. 15-22
 22. Setny Piotr , Setny Piotr , Wang Z. , C heng L.T. , Li B. , McCammon J.A. , Dzubiella J. , Dewetting-Controlled Binding of Ligands to Hydrophobic Pockets, PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2009, 103, s. 1-4
 23. Cheng Li- Tien , Wang Zhongming M. , Setny Piotr , Setny Piotr , Dzubiella Joachim , Bo Li , McCammon J. Andrew , Interfaces and hydrophobic interactions in receptor-ligand systems: A level-set variational implicit solvent approach, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 2009, 131, s. 1-10
 24. Zyglarski Blazej , Bała Piotr , SCIENTIFIC DOCUMENTS MANAGEMENT SYSTEM Application of Kohonens Neural Networks with Reinforcement in Keywords Extraction W: KMIS 2009: Proceedings of the International Conference on Knowledge Management and Information , Madera, Portugalia, Kecheng Liu, 2009
 25. Osińska V. , Bała Piotr , Nonlinear Approach in Classification, Visualization and Evaluation W: Actas del IX Congreso ISKO-Espana, Valencia, 11-13 marzo 2009 , Valencia, Editorial UPV, 2009
 26. Kursa Miron , Rudnicki Witold , Wieczorkowska A , Kubera E , Kubik-Komar A , Musical instruments in random forest, Lecture Notes in Computer Science, 2009
 27. Peszyńska Małgorzata , Trykozko Anna , Augustson Kyle , Computational upscaling of interia effects from porescale to mesoscale W: Computational Science - ICCS 2009 , Heidelberg, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2009
 28. Peszyńska Małgorzata , Trykozko Anna , Augustson Kyle , Computational upscaling of interia effects from porescale to mesoscale, Lecture Notes in Computer Science, 2009, 5544, s. 695-704
 29. Plewczyński Dariusz , Spieser Stephane A.H. , Koch Uwe , Performance of machine learning methods for ligand-based virtual screening, COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING, 2009, 12, s. 358-368
 30. Plewczyński Dariusz , von Grotthuss Marcin , Rychlewski Leszek , Ginalski Krzysztof , Virtual high throughput screening using combined random forest and flexible docking, COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING, 2009, 12, s. 484-489
 31. Jakubiak Bogumił , Szpindler Maciej , Real data assimilation experiments using filtering methods, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS, 2009, 11, s. 1
 32. Żuk Tomasz , Rakowski Franciszek , Radomski Jan , Probabilistic model of influenza virus transmissibility at various temperature and humidity conditions, Computational Biology and Chemistry, 2009, 33, s. 339-343
 33. Chlebiej M. , Denkowski M. , Nowiński Krzysztof , The development and validation of a method for 4D motion reconstruction of a left ventricle, Lecture Notes in Computer Science, 2009, 5337, s. 292-301
 34. Trylska Joanna , Computational Modeling of the Bacterial 70S Ribosome and Its Subunits, BioTechnologia, 2009, 1, s. 36-47
 35. Setny Piotr , Trylska Joanna , Search for Novel Aminoglycoside Derivatives by Combining Fragment-based Virtual Screening and 3D-QSAR Scoring, Journal of Chemical Information and Modeling, 2009, 49, s. 390-400
 36. Górecki Adam , Szypowski Marcin , Długosz Maciej , Trylska Joanna , RedMD - reduced molecular dynamics package,, JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY, 2009, 30, s. 2364-2373
 37. Długosz Maciej , Trylska Joanna , Aminoglycoside Association Pathways with the 30S Ribosomal Subunit, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 2009, 113, s. 7322-7330
 38. Szymańska Zuzanna , Żylicz Maciej , Mathematical modeling of heat shock protein synthesis in response to temperature change, JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY, 2009, 259, s. 562-569
 39. Bialski P , Batorski Dominik , Zaphiris Panayiotis , Siang Chee , From Online Familiarity to Offline Trust: How a virtual community creates familiarity and trust between strangers W: Zaphiris Panayiotis , Siang Chee , Social Computing and Virtual Communities , USA, Chapman & Hall/CRC Press Taylor &Francis Group, 2009
 40. Andersson Robin , Enroth Stefan , Rada-Iglesias Alvaro , Wadelius Claes , Komorowski Jan , Nucleosomes are well positioned in exons and carry characteristic histone modifications, Genome Research, 2009, 19, s. 1732-1741
 41. Kowalczyk Paweł , Base Excision Repair, Oxidative Stress and Cancer W: The Renaissance of Environmental Mutagenesis. Proceedings of 10th International Conference on Environmental Mutagens, Firenze, italy August 20-25, 2009. , Firenze, Italy, 2009
 42. Sikora Anna , Wójtowicz Justyna , Kowalczyk Paweł , Szewczyk K. , Piela P , Chojnacka Aleksandra , Grzesiuk Elżbieta , Błaszczyk M , Continuous Cultures of Ferric (Fe3+) Reducing Anaerobic Microorganisms Mixed Population., Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 2009, 56, s. 239
 43. Zhang Y , Thiele I , Weekes D , Li Z , Jaroszewski L , Ginalski Krzysztof , Deacon A , Wooley Y , Lesley S , Wilson I , Palsson B , Osterman A , Godzik A , Three-dimensional structural view of the central metabolic network of Thermotoga maritima, Science, 2009, 325, s. 1544-1549
 44. Plewczyński Dariusz , Ginalski Krzysztof , The interactome: predicting the protein-protein interactions in cells, CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS, 2009, 14, s. 1-22
 45. Szymańska Zuzanna , Urbański Jakub , Marciniak-Chochra Anna , Mathematical modelling of the influence of heat shock proteins on cancer invasion of tissue, JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY, 2009, 58, s. 819-844
 46. Żuk Tomasz , Rakowski Franciszek , Radomski Jan , A model of influenza virus spread as a function of temperature and humidity, Computational Biology and Chemistry, 2009, 33, s. 176-180
 47. Radomski Jan , Slonimski Piotr , ISSCOR: Intragenic, Stochastic Synonymous Codon Occurrence Replacement – a new method for an alignment-free genome sequence analysis, COMPTES RENDUS BIOLOGIES, 2009, 332, s. 336-350
 48. Herczyński Jan , Vidanovska Jasna , Lacka Nuri , Bischoff Casandra , The First Careful Step: Education Decentralization and Finance in the Republic of Macedonia. W: Bischoff Casandra , Public Money for public Schools. Financing Education in South Eastern Europe. , Budapest, Hungary, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute - Budapest, 2009
 49. Bischoff Casandra , Herczyński Jan , Bischoff Casandra , Financing Education in Romania: A Legacy of Incomplete Reforms. W: Bischoff Casandra , Public Money for public Schools. Financing Education in South Eastern Europe. , Budapest, Hungary, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute - Budapest, 2009
 50. Trylska Joanna , Simulating activity of the bacterial ribosome, QUARTERLY REVIEWS OF BIOPHYSICS, 2009, 42, s. 301-316
 51. Trylska Joanna , The Structure and Function of the Ribosome, KOSMOS, 2009, 1-2, s. 301-316
 52. Plewczyński Dariusz , Mean-field theory of meta-learning, JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT, 2009, 2009, s. 1
 53. Plewczyński Dariusz , kNNsim: k-nearest neighbors similarity with genetic algorithm features optimization enhances the prediction of activity classes for small molecules, JOURNAL OF MOLECULAR MODELING, 2009, 15, s. 591-596
 54. Wallerman O. , Motallebipour M. , Enroth S. , Patra K. , Bysani M. , Komorowski Jan , Wadelius C. , Molecular interactions between HNF4a, FOXA2 and GABP identified at regulatory DNA elements through ChIP-sequencing, NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 2009, 37, s. 7498-7508
 55. Motallebipour Mehdi , Ameur Adam , Sudhan Reddy Bysani Madhu , Patra Kalicharan , Wallerman Ola , Mangion Jonathan , Barker Melissa , McKernan Kevin , Komorowski Jan , Wadelius Claes , Differential binding and co-binding pattern of FOXA1 and FOXA3 and their relation to H3K4me3 in HepG2 cells revealed by ChIP-seq, GENOME BIOLOGY, 2009, 10, s. 129-145
 56. Ameur A. , Rada-Iglesias A. , Komorowski Jan , Wadelius C. , Identification of candidate regulatory SNPs by combination of transcription-factor-binding site prediction, SNP genotyping and haploChIP, NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 2009, 37, s. 1-9
 57. Hvidsten Torgeir , Laegreid Astrid , Kryshtafovych Andriy , Andersson Gunnar , Fidelis Krzysztof , Komorowski Jan , A Comprehensive Analysis of the Structure-Function Relationship in Proteins Based on Local Structure Similarity, PLoS One, 2009, 4, s. 1-19
 58. Kierczak Marcin , Ginalski Krzysztof , Dramiński Michał , Koronacki Jacek , Rudnicki Witold , Komorowski Jan , A Rough Set-Based Model of HIV-1 Reverse Transcriptase Resistome, Bioinformatics and Biology Insights, 2009, 2009, s. 109-127
 59. Motallebipour Mehdi , Enroth Stefan , Punga Tanel , Ameur Adam , Koch Christoph , Dunham Ian , Komorowski Jan , Ericsson Johan , Wadelius Claes , Novel genes in cell cycle control and lipid metabolism with dynamically regulated binding sites for sterol regulatory element-binding protein 1 and RNA polymerase II in HepG2 cells detected by chromation immunoprecipitation with microarray detection, FEBS Journal, 2009, 276, s. 1878-1890
 60. Rada-Iglesias Alvaro , Enroth Stefan , Andersson Robin , Wanders Alkwin , Pahlman Lars , Komorowski Jan , Wadelius Claes , Histone H3 lysine 27 trimethylation in adult differentiated colon associated to cancer DNA hypermethylation, Epigenetics, 2009, 1, s. 107-113
 61. Sierdzinski Janusz , Bała Piotr , Rudowski Robert , Grabowski Marcin , Karpinski Grzegorz , Kaczynski Bartosz , KARDIONET: Telecardiology Based on GRID Technology W: Medical Informatics in a United and Healthy Europe - Proceedings of MIE 2009 – The XXIInd International Congress of the European Federation for Medical Informatics , IOS Press, 2009
 62. Kluszczyński R , Bała Piotr , Supporting Clustal Application on the UNICORE Grid, Polish Journal of Environmental Studies, 2009, 18, s. 165-169
 63. Bała Piotr , Baldridge K , Benfenati E. , Casalegno M. , Maran U , Rasch K. , Schuller B , UNICORE - a successful middleware for Life Sciences Grids W: Handbook of Research on Computational Grid Technologies for Life Sciences, Biomedicine and HealthCare ed. Cannataro Mario , , IGI Global, 2009
 64. Ligowski Łukasz , Rudnicki Witold , An efficient implementation of Smith Waterman algorithm on GPU using CUDA, for massively parallel scanning of sequence databases W: Proceedings of the 2009 IEEE International Symposium on Parallel&Distributed Processing , Rome, Italy, IEEE Computer Society, 2009
 65. Niezgódka Marek , Opolski Grzegorz , Cacko A. , Sierdziński J. , Rudowski Robert , Grabowski M. , Cardio.Net - A System for Telecardiology W: IADIS International Conference e-Health , Algrave/Portugalia, 2009
 66. Borucki Bartosz , Metodyka ochrony poufności i bezpieczeństwa medycznych danych osobowych, ULTRASONOGRAFIA, 2009, s. 9-20
 67. Chlebiej M. , Denkowski M. , Nowiński Krzysztof , The Development and Validation of a Method for 4D Motion Reconstruction of a Left Ventricle W: Computer Vision and Graphics , Spriger Berlin- Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2009
 68. Benzoni-Gavage S. , Rosini Massimiliano Daniele , Weakly nonlinear surface waves and subsonic phase boundaries, COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, 2009, 57, s. 1463 - 1484
 69. Colombo Rinaldo M , Mercier Magali , Rosini Massimiliano Daniele , Stability and total variation estimates on general scalar balance laws, Communications in Mathematical Sciences, 2009, 7, s. 37-65
 70. Colombo Rinaldo M. , Mercier Magali , Rosini Massimiliano Daniele , Stability estimates on general scalar balance laws, COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE, 2009, 347, s. 45 - 48
 71. Szypowski Marcin , Górecki Adam , Górecki Adam , Trylska Joanna , RedMD - A New Package for reduced Molecular Dynamics W: From Computational Biophysics to Systems Biology (CBSB08), Symposium 19-21 May 2008 Forschungszentrum Julich Proceedings. , NIC-Directors, 2009
 72. Karine Voltz , Trylska Joanna , Valentina Tozzini , Vandana Kurkal-Siebert , Jeremy Smith , Jörg Langowski , Global Motions in the Nucleosome Explored Using a Coarse-Grained Model W: From Computational Biophysics to Systems Biology (CBSB08), Symposium 19-21 May 2008 Forschungszentrum Julich Proceedings. , NIC-Directors, 2009
 73. Długosz Maciej , Romanowska Julia , Setny Piotr , Trylska Joanna , Association of Aminoglycosidic Antibiotics. Molecular and Brownian Dynamics Study W: Struktura a funkcja białek i kwasów nukleinowych. XXXV Szkoła Zimowa Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakopane 23-27.02.2008 , Wydawnictwo EJB, 2009
 74. Sierdzinski Janusz , Bała Piotr , Rudowski Robert , Grabowski Marcin , Karpinski Grzegorz , Kaczynski Bartosz , KARDIONET: Telecardiology Based on GRID Technology W: Medical Informatics in a United and Healthy Europe - Proceedings of MIE 2009 –, The XXIInd International Congress of the European Federation for Medical Informatics , IOS Press, 2009
 75. Gokieli Maria , Varchon Nicolas , Stability and instability of equilibria on singular domains, BANACH CENTER PUBLICATIONS, 2009, 86, s. 103-113
 76. Bruska Marta , Szaciłowski Konrad , Piechota Jacek , Adsorption of selected ions on the anatase TiO2 (101) surface: a density-functional study, Molecular Simulation, 2009, 35, s. 567-576
 77. Zając Jan , Batorski Dominik , Metody zwiększania zwrotności w badaniach internetowych W: Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych , Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), 2009
 78. Fijałkowski Karol , Grochala Wojciech , Substantial Emission of NH3 During Thermal Decomposition of NaNH2BH3., JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 2009, 19, s. 2043-2050
 79. Grochala Wojciech , The Theory-Driven Quest For A Novel Family of Superconductors: Fluorides., JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 2009, 19, s. 6949-6968
 80. Zając Jan , Batorski Dominik , Methods of increasing the responsiveness in online surveys W: Evaluation in the making: contexts and methods ed. Haber Agnieszka , Szałaj Maciej , , Warsaw, Ministry of Regional Development (PARP), 2009, s. 208 s. : il.
 81. Grochala Wojciech , Grochala Wojciech , On Chemical Bonding Between Helium and Oxygen, Polish Journal of Chemistry, 2009, 83, s. 87-122
 82. Batorski Dominik , Zdziarski Michał , Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarzadzania., Problemy Zarządzania, 2009, s. 157-185
 83. Kursa Miron , Rudnicki Witold , Wieczorkowska Alicja , Kubera Elżbieta , Kubik-Komar Agnieszka , Musical instruments in random forest W: Foundations of Intelligent Systems ed. Rauch Jan , Raś Zbigniew W. , Berka Petr , Elomaa Tapio , , Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2009, s. 621
 84. Herbst Mikołaj , Herczyński Jan , Levitas Anthony , Finansowanie oświaty w Polsce - diagnoza, dylematy, możliwości , Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009
 85. Langie S.A.S. , Kowalczyk Paweł , Tudek Barbara , Zabielski R. , Mathers J. , The effect of early life nutritional exposures on DNA methylation and DNA repair in brain tissue from young animals. W: Proceedings of 8th International Comet Assay Workshop. Perugia 27-30 August 2009 , Perugia, 2009
 86. Langie S.A.S. , Kowalczyk Paweł , Tudek Barbara , Zabielski R. , Mathers J. , The effect of early life nutritional exposures on DNA methylation and DNA repair in brain tissue from newborn piglets W: Proceedings of 6th Nutrigenomics Conference. NuGOweek 2009. 31st August -3rd September 2009. Oalazzo dei Congressi, Montecatini, Italy , Montecatini, Italy, European Nutrigenomics Organisation, 2009
 87. Kowalczyk Paweł , Jaworek J , Kot M , Sokołowska Barbara , Janowska B , Cieśla J. , Tudek Barbara , The Influence of Lipopolysacharide-induced Inflammation on the Expression of DNA Repair Genes in Young Rats. W: The Renaissance of Environmental Mutagenesis. Proceedings of 10th International Conference on Environmental Mutagens, Firenze, Italy August 20-25, 2009. , Firenze, Italy, 2009
 88. Langie S.A.S. , Kowalczyk Paweł , Tudek Barbara , Zabielski R. , Mathers J. , The effect of early life nutritional exposures on repair and DNA methylation in brain tissue from young piglets, Acta Biochimica Polonica, 2009, 56, s. 129
 89. Polkowska-Kowalczyk Lidia , Kowalczyk Paweł , Tudek Barbara , Wielgat Bernard , Free radicals - defenders or killers of the organisms W: Transfer von Wissen und Kulturmustern im Zeitalter der Globalisierung. Dokumentation des 7. Internationalen Wissenschaftlichen Kongresses der Societas Humboldtiana Polonorum. Warszawa 21-24 Juni 2007 , Warszawa, Societas Humboldtiana Polonorum, 2009
 90. Rudnicki Witold , Jankowski Aleksander , Modzelewski Aleksander , Piotrowski Aleksander , Zadrożny Adam , The new SIMD implementation of the Smith-Waterman algorithm on Cell microprocessor, FUNDAMENTA INFORMATICAE, 2009, 96, s. 181-194
 91. Bodnar Marek , Foryś Urszula , Szymańska Zuzanna , Model of AIDS-related tumour with time delay, Applicationes Mathematicae, 2009, 36, s. 263-278
 92. Długosz Maciej , Antosiewicz Jan , Trylska Joanna , pH-Dependent Association of Proteins. The Test Case of Monoclonal Antibody HyHEL-5 and its Antigen Hen Egg White Lysozyme, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 2009, 15662-15669, s. 15662-15669
 93. Foryś Urszula , Szymańska Zuzanna , Models of interactions between heterophic and autotrophic organisms, Applicationes Mathematicae, 2009, 36, s. 279-294
 94. Nonlocal and Abstract Parabolic Equations and their Applications ed. Mucha Piotr , Niezgódka Marek , Rybka Piotr , , Warszawa, Institute of Mathematics, Polish Academy of Science, 2009
 95. Batorski Dominik , Sułek Antoni , Kotowska Irena , Szumlicz Tadeusz , Białowolski Piotr , Buchowicz Izabela , Błędowski Piotr , Kubicki Paweł , Węziak-Białowolska Dorota , Diagnoza społeczna 2009 ed. Czapiński Janusz , Panek Tomasz , , Warszawa, VizjaPress@IT, 2009
 96. Szymańska Zuzanna , Morales-Rodrigo Cristian , Lachowicz Mirosław , Chaplain Mark , Mathematical modelling of cancer invasion of tissue: the role and effect of nonlocal interactions, MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2009, 19, s. 257-281
 97. Wolicka Dorota , Borkowski Andrzej , Borsuk Piotr , Kowalczyk Paweł , Identification of sulphate reducing bacteria isolated from crude oil. W: 24th International Meeting on Organic Geochemistry, September 6-11, 2009 in Bremen, Germany. Book of Abstracts , Bremen, European Association of Organic Geochemists, 2009, s. 493-493
 98. Mazej Z , Goreshnik E. , Jaglićić Z. , Gaweł B. , Łasocha Wiesław , Grzybowska Dorota , Jaroń Tomasz , Kurzydłowski Dominik Krzysztof , Malinowski Przemysław Jan , Koźmiński Wiktor , Szydłowska Jadwiga , Leszczyński Piotr Jerzy , Grochala Wojciech , KAgF3, K2AgF4 and K3Ag2F7: Important Steps Towards a Layered Antiferromagnetic Fluoroargentate(II)., CRYSTENGCOMM, 2009, 11, s. 1702-1710